pirmdiena, 2017. gada 27. februāris

1.marts – 13.marts – 2017 - Maiju kalendārs, colkins - Viļņa apraksts_11vilnis_CHUWEN_Kaban_AKBAL


1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.


Rietumu vilnis

Chuwen – Kaban – Akbal

1.marts – 13.marts   2017

1.marts
Chuwen 1
2.marts
Eb 2
3.marts
Ben 3
4.marts
Ix 4
5.marts
Men 5
6.marts
Kib 6
7.marts
Kaban 7
8.marts
Etznab 8
9.marts
Kawak 9
10.marts
Ahaw 10
11.marts
Imix 11
12.marts
Ik 12
13.marts
Akbal 13

Rietumu vilnis

Chuwen – Kaban – Akbal

1.marts – 13.marts   2017

Ir sācies jauns 13 dienu vilnis, kura režisors ir Chuwen enerģija - Rūķis, Meistars vai āksts, Radošais multimākslinieks, Dvīņi, Jokdaris.

Šis ir rietumu vilnis un māca mums sajust un paļauties uz sajūtām. Šīs 13-mit dienas nav iespējams ieplānot, var tikai ieklausīties un ļauties sajūtām. Ja neticat tam, ko jūtat, tad Rūķis izspēlēs ar Jums jokus un vedīs Jūs pa daudz apkārt ceļiem. Rūķim ir ļoti laba humorizjūta, un tieši tāpēc visu vilni visas neveiksmes un kaitinošās lietas vajadzētu uztvert ar veselīgu humoru.

Ja ieplānosiet šo 1 CHUVEN dienu, nepaļaujoties uz sajūtām, Rūķis izjauks visus plānus - uz tikšanos kavēsiet vai kavēs cilvēks, ar kuru tiekaties, līdz ar to nobīdīsies viss grafiks un nekur vairs laikā nepaspēsiet.

Tāpēc vislabāk ir sajust, kas tagad darāms un ar ko sākt.

Šis vilnis mums māca, ka mums ir jāsajūt laika upe! Ir jāsajūt, uz kurieni tā nes un ko tā liek mums saprast.

Rūķis ir multimākslinieks un izkrāso it visu ap mums, piepilda ar sajūtām, krāsām un emocijām. Rūķis māca noticēt savām intuitīvajām sajūtām un ja mēs noticam, tad rezultāts ir daudz labāks, kā spējam iedomāties. Taču ja nenoticam, ejam lielāko pretestības ceļu un pretī neiegūstam neko vairāk, kā sabojātu garastāvokli.Rūķis ir tas, kurš liek darīt, neredzot rezultātu. Līdzīgi ir mākslā gleznojot - iepriekš nav iespējams izdomāt, kādā secībā un kādas krāsas tiks liktas uz audekla, taču kad sākam gleznot, sajūtas pašas vada roku un jauc krāsas.

Nav ieteicams plānot šīs 13-mit dienas, centieties vairāk ieraudzīt tēlainu rezultātu un, ļaujoties sajūtām, doties uz to.Šis ir Rietumu vilnis, Rietumu virpulī un Rietumu enerģija ir tā, kas visus procesus piepilda ar emocijām un krāsām. Tā liek iedziļināties savā intuīcijā, savās sajūtās un emocijās.

Tie, kuri izanalizēs savas sajūtas un apkārtējos notikumus, ieraudzīs to patieso būtību un spēs pārliecinoši doties uz priekšu. Šajās dienās pilnveidojiet savas prasmes sajust sevi un laiktelpu, ja skatīsieties objektīvi uz notiekošo, nekas nespēs izsist pamatu zem kājām.Mazliet detalizētāk par to, kā viena enerģija veido nākamo:

1-ajā Chuwen dienā mums jāsajūt, ko gribam darīt, kā gribam izkrāsot savu dzīvi. Ir jāpievērš uzmanība sajūtām un jāvadās pēc tām.

2-ajā Eb dienā, kad esam 1 Chuwen dienā sajutuši, kas jādara, mēs saprotam, ka visas krāsas ir vajadzīgas, lai dzīve būtu interesanta un krāsaina. Saprotam, ka viss ir svarīgs:) un vajadzīgs.

3-šajā Ben dienā, kad esam 2 Eb dienā apzinājušies, ka visas krāsas ir nepieciešamas, mēs ieraugām mērķi uz kuru doties! Sākam virzīties uz mērķi.

4-tajā Ix dienā, kad esam ieraudzījuši mērķi (3 Ben) - vide mūs sāk pilnveidot un tikai pilnveidošanās mūs darīs stabilus.

5-tajā Men dienā, kad 4 Ix dienā esam sākuši pilnveidoties, mēs sajūtam, kā tas viss varētu kopskatā izskatīties. Mēs sajūtam visu tīklojumu – sajūtam kā katrs notikums ietekmēs visu kopainu.

6-tajā Kib dienā, kad 5 Men dienā esam sajutuši kopskatu, sākam analizēt to, ko sajutām. Tuvākā vide mums ar saviem notikumiem ļauj baudīt augļus un izanalizēt visu notiekošo.

7-tajā Kaban dienā, kad esam izanalizējuši sajūtas (6 Kib), gūstam pārliecību par to, ko patiesi gribam sasniegt. Un ar Zemestrīces spēku Nododam savam Garam spēcīgu pārliecību par to, ko un kā mēs gribam.

8-tajā Etznab dienā, kad esam guvuši 7 Kaban dienā pārliecību par to, ko gribam, vide sāk griezt nost visu to, kas mums nav vajadzīgs un traucē.

9-tajā Kawak dienā, kad esam patiesi ieraudzījuši kas ir lieks (8 Etznab), sākas emocionāla transformācija un Dievišķajā plānā rodas sajūtu pārbagātība, kas caur sajūtām mums dod iespēju uzvizualizēt jaunu, emocijām bagātu bildi - tādu, kādu patiesi vēlamies.

10-tajā Ahaw dienā, kad esam iztransformējuši visas emocijas (9 Kawak), ieraugām rezultātu, kāds tas izkatās – tīrs, bez visa liekā un gaismas pilns. Mums atnāk atklāsmes un apskaidrība, kas kā ir patiesībā.

11-tajā Imix dienā, kad esam ieraudzījuši rezultātu (10 Ahaw), rodas griba sākt darīt ko jaunu. Šajā dienā mēs ar savu gribu pievēršamies kam jaunam, lai iepriekš veidotā doma tiktu palaista vaļā.

12-tajā Ik dienā, kad esam pievērsušies kam jaunam, viss sāk kustēties. Vide sāk kustināt mūs. Kustība un brīvība ir tā, kas mums šajā dienā iedod pašpietiekamības sajūtu.

13-tajā Akbal dienā, kad esam iekustināti 12 Ik dienā, ieraugām to, ar ko būs jāsaskaras turpmāk un kāds tam visam ir potenciāls. Šajā dienā sajutīsim dziļas sajūtas... Atliek tikai tajās iedziļināties un apzināties to potenciālu.Šajā vilnī ir jāieklausās savās sajūtās, jāpievērš uzmanība visām sajūtām, pat tikai garām skrienošām. Jāiet uz izvirzīto mērķi, jāpilnveidojas sajūtu atpazīšanā un kopainas ieraudzīšanā. Jāanalizē viss, kas ienācis mūsu pasaulē, lai pieredzi pārvērstu zināšanās, kuras dos objektivitāti un asu prātu, lai pārvarētu radušos šķēršļus. Pārvarot šķēršļus, būs jātransformē negatīvās emocijas un jāizprot to patiesais cēlonis. Lai no iegūtajām atklāsmēm ieraudzītu to, ko jaunu gribam apgūt. Sākot virzīties pēc jaunām zināšanām, sajutīsim, cik milzīgs potenciāls tajās ir un ja ticēsim sajūtām, tad ieraudzīsim to bagātību, kuru varam iegūt, virzoties jaunajā virzienā.

Izbaudiet un sajūtiet - uzsvars visas 13-mit dienas ir uz SAJŪTĀM!!Šīs 13 dienas vadīs Rūķa spēks, līdz ar to it viss, kas plānots – ies netradicionālu un nestandarta ceļu. Rūķis spēlējas un rada jaunas lietas, caur vieglu attieksmi, jautru noskaņojumu un spēlēšanos.

Tamdēļ ļausimies savam iekšējam bērnam un spēlēsim šīs dienas, kā spēli spēļu laukumā! Būsim gatavi izkrāsot savu dzīvi ar daudz un dažādām krāsām!

1 CHUWEN

Rietumu vilnis – Rietumu diena – 1 CHUWEN – Rūķis, Meistars vai āksts, Radoša enerģija – multimākslinieks.

Šī ir viļņa pirmā diena un VIENS jebkurā procesā ir centrs. Tā kā katrs esam centrs savā pasaulē, tad šodien procesi notiek katrā no mums.

Rūķis ir radošais meistars, krāsu un emociju pavēlnieks, kā arī labs komiķis:).

Šī diena mums liks radoši risināt situācijas. Rūķis kā jau jokdaris, izspēlēs ar mums visādus jokus. Lai cik arī tas viss nebūtu kaitinoši, viss šodien jāuztver ar veselīgu humoru, jo humors atbrīvo mūsu prātu no satraukuma. Prāts ir jāatbrīvo, lai spētu radoši risināt to, ko Rūķis mums ir piespēlējis.Šodiena mācīs radoši izpausties katrā situācijā un uz katru nepatīkamu situāciju paskatīties ar smaidu, un katram dzēlīgam teikumam atbildēt ar joku.

Ja šo dienu uztversim pārāk nopietni, nespēsim atbrīvoties un radoši pieiet situācijām, kuras jārisina. Ja visu risināsim ar prātu un neielaidīsim sevī intuitīvās sajūtas, tad diena būs sabojāta gan mums, gan tiem, kas mums ir apkārt.

Ļausimies Rūķa izdarībām un uztversim šo dienu kā rotaļu ar Visumu, tad tā mums būs krāsaina un patīkamām emocijām piepildīta.

Tā kā Rūķis ir visradošākā enerģija Visumā, tad standarta risinājumi šodien nestrādās. Katrai problēmai būs jāmeklē jauns un radošs risinājums.

Rūķis ir meistars un āksts, kuru nevar prognozēt, līdz ar to šodien nav iespējams prognozēt dienas rezultātu, jo to nevar sasniegt, ejot pa standarta ceļiem.

Mēs katrs būsim meistari, ja ļausim sev būt ākstiem, jo tikai āksts var atļauties vadīties pēc savām sajūtām un darīt to, kas iepatīkas.

Ja esam āksts, visi ir gatavi pieņemt jebkuru mūsu izdarību. Ja neļausim būt sev ākstam, nespēsim darīt visu, ko sajūtas mums liek. Un tas tāpēc, ka sajūtām nav rāmju, kādus sabiedrība ir pieradusi redzēt.

Ja noņemsim visus savus rāmjus, tad diena būs tik krāsaina kā visskaistākā varavīksne.

Pamodināsim sevī meistaru caur ākstīšanos, un ieraudzīsim tik daudz savas apslēptās šķautnes, kuras spēj paveikt un radīt šajā Visumā neiedomājami daudz radošas lietas!!

2 Eb

Dienvidu 2 Eb diena – Zāle, Kāpnes, Ceļš, Kopība un vienlīdzība.

Eb dienās it visam ir vienlīdzīga nozīme - un vakardien tas viss attiecināms uz apkārtējo pasauli. Katra vieta, kur vakardien bijām. Katrs cilvēks, ko satikām. Katrs smaids un katra saruna! Katrs mirklis, ko pavadījām ceļā un pārdomās - tas viss veido mūsu ceļu, kuru ejam mēs katrs!Eb diena pēc būtības ir pasīva, aktīvu darbību ir maz. Jo tā ir Dienvidu diena, kad saņemam rezultātu. Rezultāts var būt mazs vai liels, taču tas būs - vai caur kaut kā apzināšanos, vai izprašanu, vai ko citu.

Dienvidu dienas ir jābauda un jābūt šeit un tagad. Taču katrā no mums ir cita enerģiju kombinācija, kura mijas kopā ar laiktelpas enerģiju un tas piedod šai dienai kustību.Kādam aktīva ir Austrumu enerģija, un tā caur gribu dzīs uz priekšu šos cilvēkus. Kādam aktīva ir Ziemeļu enerģija, un tie ļausies vides impulsiem. Kādam aktīva ir Rietumu enerģija un šie cilvēki vadīsies pēc sajūtām. Un vēl kādam tā ir Dienvidu enerģija un šie cilvēki vienkārši baudīs dienu.

Un visi kopā mēs veidojam mūsu apkārtējo pasauli un padarām iespējamu to, ka kāds var ļauties, kāds ar darbību dos impulsus apkārtējiem, kāds baudīs dzīvi un pilnīgi visi nonāks pie kaut kādas sapratnes.

Līdzīgi kā pulksteņa mehānismā, uzvelkot vienu atsperi, tā dzen uz priekšu vienu zobratu, savukārt citus zobratus dzen uz priekšu citi zobrati. Katrs mēs esam unikāls un kopā liekam Visumam griezties, plesties un attīstīties.Tā arī ir Eb enerģija, kura pārstāv kopības spēku, tā ir enerģija, kura liek atrast mums savu vietu Visumā, tā liek saprast, ka visi esam vajadzīgi, lai Visums kustētos, un tā liek saprast, ka nevar būt kāds svarīgāks par otru. Viss ir vienlīdz svarīgs vai vienlīdz mazsvarīgs. Tāpat kā varavīksne nebūtu varavīksne, ja tajā nebūtu zaļās vai sarkanās krāsas. Tāpat mūsu dzīve nebūtu pilnvērtīga, ja tajā nebūtu viss tas, kas tur ir.Vakardiena lika padomāt par to, ka nav svarīgu vai mazsvarīgu notikumu, cilvēku vai lietu, jo katra mazā lietiņa veido lielo Visumu. Un šajā dienā nebija mazsvarīgu notikumu vai svarīgas tikšanās, visam bija vienlīdz liela nozīme mūsu dzīvē un attīstībā.

Šajā dienā ir labi padomāt par pilnīgi visām lietām, kuras vajadzīgas mūsu dzīvē un attīstībā. Par to, ka darbs nevar būt pilnīgs bez atpūtas, ģimene bez radiniekiem, daba bez kokiem utt. Mūsu dzīvē patīkamie mirkļi ir tikpat svarīgi kā nepatīkamie un atpūtas mirkļi - nebūtu atpūtas, ja nebūtu noguruma, miera brīži nebūtu mierīgi, ja nebūtu kārtīgas jezgas.

Eb ir arī garīgais ceļš un Eb dienas ir garīgo ceļabiedru dienas. Šajās dienās satiekas garīgie ceļa biedri un ja vakardien esiet satikuši kādu svešinieku, ar kuru sanākusi kāda saruna, tad viņš ir tikpat svarīgs ceļa biedrs mūsu garīgajā attīstībā, kā visi pārējie.

Eb dienas ir labas, lai darītu darbus kopā, savāktu komandu kādam projektam vai vienkārši papļāpātu par dzīvi. Šī diena ir laba apcerei par to, ka viss ir bijis svarīgs, par to, ka visi notikumi un cilvēki, lai arī kādi tie ir, ir bijuši vajadzīgi, lai virzītos uz priekšu.

Eb dienā būtu labi padomāt par to, kas mums turpmākajā dzīvē ir vajadzīgs, padomāt par pilnīgi visiem sīkumiem un lielām lietām, kuras gribas un kuras ir nepieciešamas, lai gūtu to pieredzi, kuru gribam gūt. Caur šo apceri un pārdomām nonāksim pie tā, ko tad patiesi varam darīt tuvākā nākotnē un uz kurieni virzīties tālāk.

Šī diena bija kā krustceles, kurās ir jāpasēž, jāatpūšas un jāsaprot, kādu ceļu turpmāk iesim un uz kurieni virzīsimies, un ko gribam pieredzēt.

Ja vakar sapratām, ko gribam iedzīvināt caur izkrāsošanu, tad šodien apzināsimies visu, kas vajadzīgs, lai tas patiešām notiktu.

3 Ben

Rietumu vilnis - Austrumu diena - 3 Ben - Niedre, Taisnākais ceļš pie Dieva, Mērķtiecība.

Ja vakardien vide mums ļāva apzināties, ka pilnīgi viss ir svarīgs, tad šodien mēs ieraudzīsim savu mērķi un katrs ar savu gribu iesim uz mērķi.

Šī diena ir vārdos tieša, nav apkārtceļu. Cilvēki caur savu darbību sasniedz savu mērķi! Ja kaut ko ir vēlme darīt, tad esiet gatavi uz to, ka uz mērķi iesiet pa taisnāko ceļu!Šodien valda enerģija, kas skaidri parāda mērķi, mēs to saredzam pāri visam. 3. atslēga - uzsāktā darbība iegūst savu ritmiku, līdz ar to vakardienas krustojumā izdarītā izvēle šodien ar ritmiku un kustību tiek virzīta uz priekšu – uz mērķi. Ir iespējams saskatīt vakardienas spertā soļa iznākumu. Iespējams tālu, iespējams tuvu – bet iznākumu! Viss, ko šodien darīsim, mūs vedīs uz mērķi! Ja tiksimies ar klientiem - izveidosies laba sadarbība, dosimies ceļojumā – būs skaista atpūta un veselības sakārtošana, dzīvosimies pa māju – ideāls darbs pašam ar sevi, pavadīsim laiku ar bērniem – rotaļu iepazīšana un apgūšana.Galvenais, zināt un pamatot savu viedokli un domas, uz ko mēs balstam savu teikto un izdarīto – tam šodien ir liela nozīme:)

Šī diena liks mums nostabilizēt virzību uz mērķi, līdzīgi kā zāle aug un tiecas pretī saulei, neskatoties ne uz ko, tā arī mums būs jāvirzās uz savu mērķi.

Zāle tiek nopļauta, un tā atkal un atkal atrod iekšēju spēku tiekties pretī saulei. Saule ir tā, kas zālei dod spēku un ticību, ka atkal ir jāsasparojas un jādodas uz priekšu.

Ja mēs neredzam savu mērķi, tad šī diena mūs sagraus, jo neredzēsim jēgu turpmākām darbībām. Taču, ja mērķis mums ir zināms un mēs zinām, kurp un kāpēc dodamies, tad tas, ko gribam sasniegt, mums palīdzēs noturēt ticību un atjaunot spēkus sevī, līdzīgi kā zālei, kura nekad nepārtrauc augt, pat pēc garas ziemas.Tāpēc Ben enerģijas viena no nozīmēm ir taisnākais ceļš pie Dieva, jo ticība tam, ka varam sasniegt to, ko gribam, dod mums spēku iet tālāk. Ir ļoti spēcīgi jāgrib nonākt pie rezultāta un tikai tad mūs nebiedēs zāles pļāvējs, kurš regulāri mūs nopļauj, ne arī garāmgājējs, kurš mūs samin. Tādā veidā Dievs mūsos nostiprina ticību un gribu attīstīties, ik pa laikam sagraujot jau visu uzcelto un izdarīto, atstājot tikai pieredzi un zināšanas par to, ko jau esam darījuši tajā virzienā.Šī diena simbolizē arī mājas, jo esot kā pilieni no lielā apziņas okeāna ticam, ka agri vai vēlu tur okeānā atgriezīsimies, neatkarīgi no tā, vai esam ielieti pudelē, iztvaikojuši vai tikai ar vilni uzmesti gaisā. Mēs, kā daļa no Dieva vai daļa no lielās gaismas, Mīlestības, dodamies tumsā pieredzēt sevi un ticība tam, ka vienmēr varam atgriezties, mums, dod spēkus iziet cauri lielajai biedējošajai tumsai.

Piemēram, ja esam devušies komandējumā uz ne pārāk patīkamu valsti, darīt ne to pašu patīkamāko darbu, ticība tam, ka atgriezīsimies mājās, dod mums spēku paveikt šo darbu, izturēt šīs valsts uzspiestos noteikumus, norūdīties un jau ar lielākiem ticības muskuļiem atgriezties mājās. Arī cilvēki, kuri tika izsūtīti, izdzīvoja, pateicoties tam, ka ticēja, ka agri vai vēlu atgriezīsies. Viņi spēja iziet cauri ellei, tikai pateicoties ticībai, ka atkal būs mājās.

Ja ar tādu ticību dosimies pretī savam mērķim, mēs vienmēr to sasniegsim. Agri vai vēlu, taču sasniegsim.

4 Ix

Rietumu vilnis - Ziemeļu diena - 4 Ix - Jaguārs, Baltais burvis, Pilnveidošanās, Slīpēšana.

Ceturtais pakāpiens laika straumē ir stabilitātes pakāpiens. Un lai mēs justos stabili šodien un šajā vilnī, mums ir jāpilnveidojas un jāuzslīpē savas prasmes, jākļūst mums katram par kristāla dzidriem dimanta gabaliņiem!

Vakardien, cits apzināti, cits neapzināti - mēs sākām virzīties uz mērķi.

Un, Lai sasniegtu jebkuru mērķi, ir jāpilnveidojas.Tā kā ir Chuwen vilnis, tad jāpilnveidojas ir radoši! Kāds pilnveidosies radošajā izpausmē, kāds radoši meklēs risinājumus uzpeldējušām problēmām, kāds pilnveidos savas prasmes jebkurā citā tēmā.

Jāpilnveidojas ir kā Jaguāram, kurš medī. Jaguārs pieiet radoši katrā reizē, kad tas cenšas ko nomedīt, viņš pievērš uzmanību visiem apkārtējiem faktoriem, kā mēs to darījām Eb dienā. Tas nedrīkst novērst uzmanību no mērķa, citādi to var pazaudēt un pusdienas vējā.Šī diena var būt diezgan saspringta un spriedzes pilna un tas tamdēļ, lai mēs pilnveidotu visu, kas mums dod stabilitāti. Spriedze var veidoties pat pildot ierastus darbus, jo Chuwen tajos grib ieviest kādu jaunu izpausmi, līdz ar to vecie risinājumi neliksies pietiekami labi.

Šī diena ir laba, lai uzsāktu praktizēt kādas jaunas zināšanas, labi sākt iet kādos kursos, mācīties valodu, sākt dejot, apgūt kādas jaunas datorprogrammas, kuras nepieciešamas darbam, vai sākt garīgi praktizēties, utt..Visums mūs virzīs uz to, kas jāpilnveido un katram tas būs kas cits. Ja dienā jūtam spriedzi, tad iedziļināmies un cenšamies saprast, uz ko tiek vērsta Mūsu uzmanība. Ja braucam pie stūres un jūtam spriedzi, acīmredzot jāpilnveido kaut kas braukšanas prasmēs, varbūt tīri psiholoģiski jāiemācās sadzīvot ar apkārtējiem. Ja spriedzi jūtam darbā, darot ierastos vai jaunus darbus, tad jāpilnveidojas šajā jomā. Ja spriedze ir komunikācijā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, tad jāmeklē - kur jāpilnveido komunikācija.Lai ko mēs darītu, Visums vērsīs mūsu uzmanību uz to, kas jādara. Ja ieciklēsimies un neļausimies, diena būs sabojāta, ja ļausimies, jau vakarā varam gūt gandarījumu par to, ko jaunu esam apguvuši.

Ix enerģija ir diezgan mistiska, to mēdz saukt par Balto burvi. Un kopā ar Balto burvi ir Chuwen Rūķa enerģija. Tamdēļ šī diena ir mistiski maģiska, kad Baltais burvis liek lietā savu radošumu, lai uzslīpētu savas zināšanas un pilnveidotos! Burvji apgūst garīgas prakses, tie izprot metafiziku un ezotēriku - visu to, kas citiem nav izprotams. Tāpēc šī ir laba diena, lai sāktu kaut ko izprast par patiesajiem Visuma likumiem, iemācītos kādu interesantu meditāciju, kurā sevi iepazīstam vairāk, vai jeb ko citu, kas mūsu prātu nodarbina jau sen un šodien to spējam nomierināt caur praksi.

Maģisku mums visiem šo dienu.

5Men

Rietumu vilnis - Rietumu diena - 5Men - Ērglis, Visuma tīkls, Kopskats, Makrokosmoss, Plašas sajūtas, Perspektīva.

Piektā diena laika plūsmā ir tā, kas rāda mūsu radošo izpausmi - kad mūsu individualitāte sāk radoši izpausties. Un šajā 13-mit dienu vilnī radošajā aspektā ir Men enerģija – paceļoties virs visa spārnos, mēs spēsim radoši darboties.Vakardienas slīpēšana un pilnveidošanās ir radījusi sajūtas, caur kurām var sajust, uz kurieni šis attīstības cikls ved. Var jau sajust - kādas izmaiņas tas šajā realitātē ir radījis un radīs.

Men ir enerģija, kas savelk kopā pagātni, tagadni un nākotni. Tā paceļ mūs spārnos un ļauj tvert kopskatu:) un caur kopskatu rodas sapratne, kā pagātnes spertie soļi ietekmē šodienu, un kā šodienas soļi atspoguļosies nākotnē.Šis 13-mit dienu vilnis jau no pirmās dienas ir Radošās enerģijas piepildīts, jo Chuwen enerģija ir visa viļņa režisors. Rūķis iedod visam jaunu krāsainu sākumu:) un Men enerģija ir tā, kas katru dienu šajā vilnī ļauj mums sajust ikkatra notikuma, situācijas, sarunas, lēmuma, utt. savstarpējo saistību.

Šī diena piespēlēs mums visādas vīzijas, plašu domu lidojumu un sajūtas visplašākajā to izpausmē. Ja ieklausīsimies sajūtās, tad saņemsim atbildes uz jautājumiem, ko esam kādreiz jautājuši. Būsim vērīgi, ļausimies intuīcijai un sajūtām! Tie notikumi, kas notiek Men dienās, izkustina pilnīgi visu mūsu dzīvē. Pirmajā mirklī, iespējams, šķiet, ka sīkums, taču nākotnē šis sīkums ir bijis būtiskākais atskaites punkts, no kura izmainās viss.Šodien it viss jādara ļaujoties tam, ko jūtam:) Jālido, jāsajūt plašums, jābūt kā putniem debesīs

Varbūt kāds ir pamanījis, ka daļiņa no katra dienas apraksta darbojas katru dienu.

Laika vilnis ir kā arfa, kurai paraujot vienu stīgu ievibrē visas, tikai ar mazāku amplitūdu. Tāpat arī laika vilnī, katru dienu viena stīga tiek parauta, taču ievibrē visas!Katru dienu visaktīvākā ir tā dienas enerģija, kura ir laiktelpā, taču darbojas visas enerģijas, tikai tās ir vairāk fonā un mazāk pamanāmas.

Šodien aktīva ir Men enerģija, taču darbojas arī :

Chuwen - kurš liek radoši izpausties,

Eb, kurš liek pievērst uzmanību it visam apkārtējā pasaulē,

Ben, kurš caur darbību ved mūs uz mērķi,

Ix, kurš visu laiku caur vidi liek pilnveidot visus šos instrumentus.

UN Men enerģija šodien ir visaktīvākā, kura rāda kopainu caur sajūtām, taču mēs to neieraudzīsim, ja neizmantosim visus instrumentus.

Mēs varam gaidīt rītdienas Kib enerģiju, kurā caur analīzi ieraudzīsim patiesību, taču varam paanalizēt jau šodien, lai nonāktu pie patiesības. Un ja ņemsim talkā Kaban pieredzi, kas kā Zemestrīce attīstīs mūsu domas pasaulē, tad izprast notiekošo būs vēl vieglāk.

Šodien ir jāierauga kopskats:) sajutīsim un lidosim:) atbrīvosimies un būsim brīvi, kā putni debesīs!!

6 Kib

Rietumu vilnis - Dienvidu diena – 6 Kib - Alķīmiskā uguns, Dzeltenais kareivis, Pūce, Bezbailība, Piedošana un Atlaišana, Atbrīvošanās.

Sestā diena laiktelpā ir diena, kas atspoguļo mūsu tuvāko pasauli - draugi, darbs, kolēģi, mājas, un viss, kas mums ir tuvs un tuvumā! Un šajā vilnī tuvākā pasaulē ir Kib enerģija.

Šī enerģija ir kā gaisma, kura parāda patiesību, kad to ienes tumšā telpā. Kamēr tur ir tumšs, mēs ilgi varam minēt, kas atrodas telpā, kas tur notiek un kā notiek. Taču iededzot gaismu ieraugām, kas atrodas telpā, kas tur notiek un kāda tur ir mijiedarbība.Kib ir uguns, kura izgaismo patiesību, un, ieraugot patiesību, mums ir vieglāk saprast un piedot, arī piedošana notiek caur uguni. Notikums vai situācija tiek sadedzināta un tā mums vairs netraucē doties tālāk.

Sestā diena ir komunikācija ar tuvajiem. Šī diena ir laba, lai apsēstos draugu, kolēģu vai ģimenes lokā un izrunātu sasāpējušas lietas. Būs viegli nonākt pie patiesības un piedot otram kādu aizvainojumu vai pāridarījumu.

Ejiet šo dienu ar intensīvu gaismu sirdī un visos notikumos ieraudzīsiet patiesību. Šī diena ir laba, lai noskaidrotu, kuri draugi ir patiesi un kuri tikai izmanto, patiesības uguns neļauj samelot, tāpēc prasiet tieši un konkrēti, un visu paši sapratīsiet kas un kā.

Sestā diena ir arī nodoma harmonizēšanas diena, kad jānoharmonizē nodoms, kuru virzām uz materealizāciju pirms nodošanas savam Augstākajam "Es".Izanalizēsim visu, ko esam darījuši šo Chuwen vilni un ieraudzīsim patiesību, uz kurieni tas ved un ko šīs visas darbības dos Mūsu attīstībā.

Chuwen šim procesam atkal liks pieiet radoši un, iespējams, pamanīsim, ka līdz rezultātam Kib ļauj nonākt tikai tad, kad analizētais ir palaists vaļā.

Mūsu apziņa ir kā uguns, kurai tiek iedots uzdevums. Jautājumi un atbildes tiek sadzirdētas tikai tad, kad par to vairs nedomājam.

Tamdēļ baudīsim šo dienu:)! Nesteigsimies un būsim "šeit un tagad"! Un ļausim sev atbrīvoties no visa tā, kas ir nests līdzi jau kādu laiku uz saviem pleciem - šī ir tā diena, kad palaist vaļā, piedot un vairs par to nedomāt!;)

Lai skaista šī brīvdiena mums ikkatram!Tā kā šī enerģija mijas kopā ar visām pārējām, tad neaizmirstat, ka arī šodien ir:

Jāizpaužas radoši - Chuwen 1

Jāpievērš uzmanība visam, ko apkārtējā pasaule dod - Eb 2

Darbos jāvirzās uz savu mērķi - Ben 3

Stabilitātei jāpilnveidojas - Ix 4

Radošumam jāpievērš uzmanība visām sajūtām un jālido kā ērglim - Men 5

Jāanalizē, ko apkārtējie saka - Šodienas Kib 6

Jāizmanto visa pieredze - Kaban 7

Jāskatās objektīvi vidē un jāļaujas liekā nogriešanai - Etznab 8

Jātransformē nepatīkamās emocijas - Kawak 9

Jāmīl sevi (Ahaw10), lai sāktos kas jauns - Imix 11,

Un Vide spētu to izkustināt - Ik 12

Rastos kas neaprakstāmi dziļš un bagātīgs - Akbal 13.Tiem, kuriem šodien aktīva Austrumu enerģija - ir jādara tas, ko gribas no sirds un tas vedīs pie patiesības. Tiem, kuriem aktīva Ziemeļu enerģija - tiem jāļaujas pilnveidošanās procesam, kurš parādīs patiesību. Tiem, kuriem aktīva Rietumu enerģija - tiem jāvadās pēc sajūtām un tās aizvedīs pie patiesības. Un tiem, kuriem aktīva ir Dienvidu enerģija - tiem jāļaujas, jābūt "šeit un tagad" un patiesība pati atnāks.

7 Kaban

Šodien gaisā virmo Austrumu spēks Kaban 7 – Māra, Zemes enerģija, Evolūcija un Attīstība, kā arī spēcīga pārliecība.

Laiktelpā tā ir septītā diena, kad esam uzvēluši kalna galā akmeni, kuru šodien ar pārliecību un savu gribu esam tur nolikuši, un ar katru savu darbību vērsuši to visu uz attīstību.Lai vai kas mums katram dzīvē šobrīd ir aktuāls, kaut kādu akmeni mēs katrs šodien esam kalna galā nolikuši. Apzināti vai neapzināti - taču nolikuši! Kāds, iespējams, caur patīkamu laika pavadīšanu pie dabas un Zemes. Kāds radot kaut ko pilnīgi jaunu! Kādam tas ir domu lidojums par jaunu ideju vai mērķi!

Taču katram šis akmens šodien būs tik stabili nolikts, cik no sirds esam gribējuši darīt to, ko šodien darījām!Ja darījām to, ko paši negribējām, tad neko pamatīgu iezemēt nespējām, taču ja bijām ar sirdi un dvēseli aizrāvušies ar to, kas mums ir sirdī – tad spējām šodien nodot Zemei savu vēstījumu!Šīs dienas spēks mūs savienoja ar Zemes enerģiju un mēs spējām iezemēt savas domas, savus darbus, lai tie vēršas plašumā un aug augumā.Kaban spēks ir tas, kas attīsta un vērš visu plašumā. Un tieši tāpat šī diena – vērš plašumā un attīsta mūsu domas, mūsu idejas, mūsu sapņus un visu, kas ir ap mums!

Apdomāsim – kādu akmeni es šodien esmu uzvēlis kalnā? Un cik stabili tas tur stāv?Ja vakar nonācām pie kādas atklāsmes vai patiesības, tad šodien pārliecināsieties, ka tas tā arī ir.

Septītā diena ir diena, kad visu darām kopā ar savu augstāko "Es" un ja darām visu ar spēcīgu pārliecību, tad Visums mums nāk palīgā.

Ja visas iepriekšējās sešas dienas aktīvi darbojāmies un guvām pieredzi, tad šodien visa pieredze pārvērtīsies zināšanās. Kaban enerģija ir kā kamols, uz kura tiek uztīts viss, kas tiek pieredzēts un apkopojot pieredzi saprotam, kā tas, ko esam pieredzējuši, strādā mūsu dzīvē. Ja esam kādiem procesiem izgājuši cauri vairākkārt, tad varam droši apgalvot, ka tas tā arī strādā un gūstam pārliecību kā darboties tālāk. Apkopojot pieredzi, mēs to varam pārvērst zināšanās, kuras jau vairs neviens nespēs mums atņemt.Tā kā galvenais mūsu dzīvē ir gūt pieredzi, tad šodien saprotam, ko jau esam guvuši un kas vēl jāiegūst. Šodien arī gūsim pārliecību, kā darboties tālāk, kas nepieciešams mūsu pilnveidošanās procesam.

Septītā diena ir saikne ar augstāko "Es" un diena, kad nododam nodomu Visumā uz materializāciju. Nodot uz materializāciju mēs varam to, par ko esam pārliecināti, to, kas mums nepieciešams, lai gūtu turpmāko pieredzi. Piemēram, ja esam sapratuši un esam pārliecināti, ka gribam gūt galdnieka pieredzi, tad Visumam pasūtam darbnīcu, instrumentus un matereālus, kā arī kādu, kas ievedīs šajā procesā. Lai tas materializētos, ir jābūt spēcīgai pārliecībai un pārliecība ir vajadzīga tam, lai Jūs nešaubītos par to, ko gribat darīt, jo šaubas nogalinās Jūsu nodomu un Jūsu vēlmi kaut ko darīt.

Šodien ir laba diena, lai apsēstos un meditatīvā stāvoklī izstāstītu savam augstākajam "Es", ko vēlaties pieredzēt, kādu pieredzi gūt un kas tai pieredzei nepieciešams. Arī šis process ir jāpraktizē, lai gūtu pārliecību, kā tas strādā un ka tas strādā, bez pieredzes tas strādās švaki, vai nestrādās vispār. Taču ja nedarīsiet, pati pieredze neveidosies.

Šī ir laba diena, lai sāktu praktizēt to, ko sen jau gribas darīt, bet vēl tas nav sākts darīt. Jebkurš process sākas ar neveiksmēm un bez tām neveidojas pieredze. Kamēr neko nedarīsim, nekas arī nenotiks. Pārliecību par to, vai to gribas darīt vai nē arī sapratīsim tikai procesā - tikai pieredzot to darbību, kuru gribam pamēģināt vai šaubāties, ka gribat pamēģināt.

Ir jāsper pirmie soļi, lai saprastu nākamos. Ja būsiet pārliecināti, ka gribat iemācīties un pieredzēt, pirmās neveiksmes Jūs nenobiedēs, taču ja šaubīsieties, atmetīsiet ar roku uzreiz.

Tiem, kam 7-tajā pakāpienā šodien ir aktīva Austrumu enerģija, tiem griba darīt ļaus iegūt jaunu pieredzi un pārvērst to zināšanās.

Tiem, kam aktīva ir Ziemeļu enerģija, tiem ļaušanās vides impulsiem aizvedīs tur, kur būs vajadzīgā pieredzes gūšana.

Tiem, kam aktīva ir Rietumu enerģija - ja darīsiet lietas, vadoties pēc sajūtām, gūsiet vajadzīgo pieredzi un pārliecību.

Tiem, kam aktīva ir Dienvidu enerģija - ļaujoties mirklim un baudot dienu, atnāks pārliecība un sapratne par pieredzi!

Izbaudiet:)

8 Etznab

Rietumu vilnis - Ziemeļu diena - 8 Etznab - patiesības spogulis, krams, objektivitāte, asa un skarba patiesība.

Ja vakardien nodevām savam augstākajam "Es" savu nodomu, par kuru esam pārliecināti, tad šodien jutīsimies labi un apmierināti. Taču ja šaubījāmies un neieguvām pārliecību, tad Etznab enerģija objektīvi nogriezīs visu to, kas bijis lieks:)8-tais pakāpiens ir garīgā stabilitāte un Etznab enerģija ir tā, kura atspoguļo patiesību, tāpat kā spogulis, pie kura pieejot, ar atvērtām acīm ieraugām savu patieso izskatu.

Šajā dienā ieraudzīsim patieso būtību tiem notikumiem, kuri notikuši pēdējo 8 dienu laikā. Etznab ir ass un skarbs, tas šķeļ ilūziju burbuļus un patiesība nāk gaismā. Ja ticam duālismam, diena var būt nepatīkama, jo var notikt daudz kas tāds, ko negribētos uzzināt. Taču, ja atmetam duālismu, domu, ka ir labs un slikts, tad šī diena būs kā ātrvilciens, kurš lielā ātrumā virzīs mūs uz priekšu garīgajā attīstībā. Jo Etznab parādīs patiesību visā, ko šodien darīsiet un ko esat darījuši pēdējās dienās.Šī diena ir laba, lai ieraudzītu gaidāmos šķēršļus nākotnē un tos neitralizētu. Etznab enerģija ir visspēcīgākā pret ļauniem nodomiem un tumsas spēkiem, tā ir kā zibens, kurš sasper visus velnus, kuri jauc gaisu un rada visādas nekārtības. Ja dzīvē Jūs kāds ir apsēdis un neliek mierā, tad šodien ir labi ieraudzīt patiesību, kāpēc tas tā ir un, izmainot savu pasaules uzskatu, nogriezt. Šodien visos darbos, komunikācijā un mijiedarbībā būs viegli pamanīt lieko un, asi, bez žēlastības nogriežot, spert lielus soļus uz priekšu.

Šodien ir labi darīt tos darbus, kur nepieciešama objektivitāte, precizitāte un nežēlīgums, piemēram, veikt operācijas, kur nepieciešamas visas šīs īpašības. Arī smalkajā plānā varam sevī izoperēt liekās domas, kuras traucē mums pasauli ieraudzīt patiesajā gaismā.Šī diena būs ļoti produktīva tiem, kuri atteikušies no duālisma ir gatavi ieraudzīt patiesību!

Patiesais mūs ved uz priekšu!!

Tiem, kam 8-tajā pakāpienā ir Austrumu enerģija, tie ar savu gribu darīt, saņems no apkārtējās vides patiesību.

Tiem, kam ir Ziemeļu enerģija - ļaujieties dienas darbiem un vides impulsiem, un caur vidi ieraudzīsiet patieso:)!

Tiem, kam ir Rietumu enerģija - Ja darīsiet visu caur sajūtām, tad nokļūsiet tur, kur vide atspoguļos patieso realitāti.

Tiem, kam šodien ir Dienvidu enerģija - esiet "šeit un tagad" un novērtējiet mirkli, un Jūs ieraudzīsiet patiesību!Ja vakardien esam nolikuši savu akmeni kalna galā, tad šodien caur dažādām vides iespējām ieraudzīsim objektīvo patiesību, kas nogriezīs visu to lieko, kas nav mūsos vairs vajadzīgs un tikai traucē doties uz priekšu!

Ja vakardien izteicām gribu un vērsām savas domas uz attīstību – tad šodien vide mums objektīvi parādīs, kas vairs nav vajadzīgs!

Objektivitāte ir šodienas spēks, kas virza mūs uz priekšu!

Un patieso realitāti šodien ieraudzīsim spogulī apkārtējā vidē!

Šī diena ir kā ass nazis, kas atspoguļo abas naža realitātes puses, taču nazis ir tā josla, kas ir pa vidu tam, kas tiek nogriezts. Un tā arī šodien – vide mums rādīs un mūs virzīs, un ja mēs atbildēsim uz vides impulsiem, tad caur to ieraudzīsim patiesību. Un patiesība dažkārt ir skarba, jo mēs ieraugām abas naža puses – gaišo un tumšo, pagātni un nākotni, patīkamo un ne tik patīkamo.Un šajā dienā Etznab spēks ir tas, kas ir šis viduspunkts, šis naža asmens. Mēs ieraugām abas naža puses un mēs neesam ne viena puse, ne otra puse. Mēs esam tas, kas ir pa vidu. Un atrodoties pa vidu – mēs ieraugām Objektīvo realitāti, kas ir skarba, taču bez tās attīstība nevar notikt, jo tikai vienpusējs skatījums nav objektīvs. Ja mēs kādā situācijā skatāmies tikai no sava ego skatpunkta, tas nav objektīvs, jo tas ir mūsu prāts, kas redz katrā lietā kaut ko savu. Taču mēs neesam tikai ego – mēs esam Dievišķas būtnes. Mēs neesam tikai fiziskais ķermenis, mēs esam daudzdimensionālas gaismas būtnes, kas katra ir unikāla! Un visbiežāk mūsu Garam un Dvēselei ir pavisam cits skatījums uz katru situāciju. Un ja mēs ieklausāmies savā Sirdī un ļaujamies Gara impulsiem, tad šis naža asmens nav vairs tik skarbs, jo mēs apzināmies, ka Etznab dienā patiesība ir dienas atslēga.Katra patiesība – skarba vai patīkama, ir vajadzīga, lai mēs augtu un attīstītos.

Un katrā dzīves situācijā ir jāieklausās arī Dvēselē un Garā, jo Sirdsbalss mums daudz saka priekšā un Gars virza pa to ceļu, pa kuru esam vēlējušies iet. Un šodiena nogriež mums visu lieko, lai ceļš taptu vieglāks un dzīve skaistāka!9 Kawak

Rietumu vilnis - Rietumu diena - 9 Kawak - Pērkona negaiss, paātrinātājs, emocionāla transformācija, sajūtu pārpilnība.

Dievītā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo mūsu dieviško aspektu un parāda to, caur ko izpaudīsimies šaja vilnī kā Dievi - kā apzinīgi radītāji.Šajā vilnī Dievišķajā aspektā ir Kawak enerģija. Kawak ir milzīgs transfromējošs un radošs spēks, un tās ir emocijas, kuras izpaužam. Šī Kawak enerģija mums māca izpaust emocijas radoši, izmantot katru emociju, lai kaut ko radītu, paātrinātu un attīrītu. Ar emociju palīdzību mēs spējam radīt. Mēs spējam transformēt pašas emocijas un ar tām varam paātrināt procesus. Un protams, arī nogalināt var ar emocijām un to visbiežak mēs cenšamies arī izdarīt.Emocijas ir Dotas no Dieva un ne visiem šajā Visumā ir emocijas, ar kurām var radīt. Ne visi var kļūt par radītājiem. Emocijas ir liels un svēts spēks, kuru varam izmantot savas dzīves radīšanā un bez kura mums nekas arī nebūs. Kawak ir emociju pārbagātība, kura, iespējams, arī būs kādā no tēmām vai arī visās tēmās:). Visas šīs izprovocētās emocijas mēs varam izmantot radoši kā Dievs, lai radītu savu pasauli, savu realitāti tādu, kādu vēlamies. Lai emocijas radītu to, ko vēlamies, mums tajās jāieliek doma - lai top, lai rodas, lai veidojas tas un tas. Piemēram - ir apnikusi šī knapināšanās, gribu dzīvot ar vērienu un jebkurās emocijās varu ielikt šādu domu un dusmojoties piepildīt to ar šo emociju enerģiju, kura ātri vien pārvertīsies matērijā.Šodien ir labi pat izkliegt domas, lai tās lido ar lielāku ātrumu un skaņu. Ir vērts aizbraukt uz mežu izbļaustīties, aiziet pie upes vai ūdenskrituma, vai arī pabaudīt negaisu, ja tāds kaut kur ir.

Šodien ir jāizliek visas uzkrātās emocijas caur izbļaušanos, izsmiešanos, izraudāšnos, taču jādara tas ar domu - kas caur to tiek radīts.

Kawak ir spēcīgs instruments - ja vienreiz pamēģinās un izdosies, tad vienmēr gribēsies to izmantot savas dzīves radīšanai.

Devītais pakāpiens ir mūsu dievišķums un mūsu dievišķums ir tas, ka apzināmies, ka radām paši savu realitāti, savu dzīvi mijiedarbībā ar savu augstāko "Es" un apkārtējo pasauli.

Dievišķums ir tas, ka apzināmies to, ka viss ir iespējams, ka, ja dzīvojam ar sirdi, nevis prātu, tad nav neiespējamu lietu. Un Kawak enerģija ir visspēcīgākā transformējošā enerģija un visspēcīgākā radošā enerģija.

Kawak ir tas, kurš savelk ap mums emocijas tik biezā mākonī, ka gaismu vairs neredzam caur to. Tādās situācijās ir jāatceras, ka emocijas ir radošā enerģija un dusmojoties uz kaut ko, neieliekot dusmās risinājumu, sākam iet pa apli.Tas, ko vislabāk būtu darīt tad, kad emocijas ir sakāpinātas un pēdējais piliens liks eksplodēt, ir saprast, ko gribas tās situācijas vietā. Kad esam novesti līdz galējai kondīcijai, ir jāatsakās no tā, ko vairs savā dzīvē negribam un tā vietā jāieliek to, ko patiesi vēlamies un tad ar milzīgo enerģijas lādiņu jāeksplodē.Ja būsim modri ik mirkli un piefiksēsim šos momentus, aizvietosim nevēlamo ar vēlamo un dzīve strauji izmainīsies. Eksplodējot ar domu, ka gribam nevēlamā vietā materializēt savā dzīvē vēlamo, tiek aizslaucīts viss liekais un dzīve strauji piepildās ar mums vēlamo. Tā kā Kawak enerģija ir tieši pirms Ahaw un Ahaw ir visa rezultāts, tad situācija var izmainīties vienā mirklī.Šī diena cels ārā nepatīkamas emocijas, kuras mēs gribam izmainīt jau sen. Tiks izprovacēti tādi notikumi, kuri sakāpinās emocijas un tas ir tikai labi, jo emocijas ir būvmateriāls no kura būvējam savu dzīvi. Ja emocijas ievirzīsim pareizā virzienā, tad dzīve izmainīsies, ja reaģēsim pēc inerces, dzīve ies uz rinķi un viss atkal atkārtosies līdz apniks tā dzīvot un palaidīsim emocijas, kopā ar domu, kuru gribam izdzīvot un pieredzēt.

Šī diena ir laba, lai padomātu, kādu dzīvi patiesi gribam, ko gribam piedzīvot un no kā atteikties. Kawak ir pērkona negaiss, pirms kura gaiss ir nospiedošs un visapkārt valda spriedze, taču pēc negaisa vienmēr ir svaigs gaiss, skaidrs laiks un dzīve kļūst patīkamāka.Tiem, kuriem 9-tajā pakāpienā ir aktīva Austrumu enerģija - ļaujieties savai gribai un tā aizvedīs pie emociju pārbagātības.

Tiem, kuriem šodien aktīva Ziemeļu enerģija - ļaujieties vides impulsiem un nokļūsiet pie emocionālas pārbagātības.

Tiem, kuriem šodien aktīva Rietumu enerģija - ļaujieties savām sajūtām un viss notiks.

Un tiem, kuriem aktīva Dienvidu enerģija - baudiet dzīvi, novērtējiet to, kas jums jau ir, un nonāksiet pie emocionālas transformācijas, tāpat kā visi.

Lai Jums sajūtu piepildīta diena!

10 Ahaw

Rietumu vilnis – Dienvidu diena – 10 Ahaw – Dieviņš, Beznosacījumu mīlestība, Saule, Atklāsmes un Apgaismība, Izpratne.

Šodien laiktelpā ir pati piesātinātākā enerģija Ahaw un šajā vilnī Ahaw enerģija ir tā, kuru aktivizējot mēs saņemam rezultātu.

Un rezultātu spēsim saņemt tad, ja šodien apstāsimies un nekur nedzīsimies. Ja mīlēsim sevi ik mirkli jebkurā situācijā un nedarīsim sev pāri! Ja padomāsim visupirms par sevi, un tikai tad par visu to, kas notiek apkārt.

Beznosacījumu mīlestība sākas mūsos. Mums ir jāmīl sevi bez nosacījumiem un tad mēs varam šo mīlestību starot pasaulē!

Ahaw ir Dieviņa enerģija - tā satur pilnīgi it visu sevī, līdz ar to Ahaw dienas ir notikumiem bagātas un piesātinātas.Ja baudīsim šo dienu – tad nāks atklāsmes un izpratne par to, ko esam gribējuši izprast un saprast!

Ahaw diena ir vairāk baudīšana – kā domāšana par materiālām lietām un naudu! Ahaw ir dzīvot prieks un dzīvot spēja – kas mīt katrā tauriņā un dzīvā būtnē! Tā ir mīlestība, kas mīt katra sirdī. Tā ir apstāšanās un pateikšana „paldies”!Šīs dienas spēks aktivizējas tad, ja apzināmies, kas ir beznosacījumu mīlestība un starojam to pasaulē, taču ja beznosacījumu mīlestība ir apspiesta, tad šī diena var šķist grūta un pat nesaprotama. Laiks var vilkties un tai pat laikā tas var skriet – viss atkarīgs no tā, cik ļoti mīlam paši sevi.

Šī diena atspoguļo mūsu spēju priecāties un baudīt – ja jūtamies slikti, tad diena rāda, ka neprotam būt „šeit un tagad”.

Šodienu Izbaudīsim! Atcerēsimies, ka visa viļņa vadošais spēks pieder Rūķim, kuram patīk joki un smaids! Un tamdēļ ne jau visa mūsu dzīve ir pārlieku nopietna un sarežģīta – šis vilnis laiktelpā māca tvert viegli lietas, apzināties, ka dzīve ir spēle un spēlēt to!

Un šodien, kā arī katru dienu – mīlēt sevi it visās izpausmēs10-tais pakāpiens ir tas, caur kuru gūstam rezultātu gan attiecībās, gan darbos, gan visumā.

Šajā vilnī 10-tajā pakāpienā ir Ahaw enerģija un tas nozīmē, ka, lai nokļūtu pie rezultāta, mums jāizmanto Ahaw enerģija. Ahaw ir beznosacījumu mīlestība, saule, apgaismība, apskaidrība, paļaušanās un Dievs.

10-tais pakāpiens ir arī mijiedarbība ar tiem, par kuriem esam atbildīgi.

Lai saņemtu rezultātu, mums jāmācās izprast beznosacījumu mīlestība pret visu, jo īpaši pret to, par ko esam atbildīgi. Ir jāmīl tas, ko darām un jāpaļaujas uz Dievu, ka viss, ko vēlamies, tiks sasniegts.

Ir jāpaļaujas, ka arī tas, kur esam šobrīd, ir mums vajadzīgs.Paļaušanās ir diezgan grūts pasākums, jo ego nav radis, ka viņš visu nekontrolē. Ego grib kontroli pār visu un tas traucē paļauties. Ego grib zināt, kad būs, kas būs un kā ar to visu rīkoties. Taču tas, ka visu viņš nespēj uzzināt, rada viņā šaubas, kuras iznīcina visu.

Visumā ir jāmāk paļauties, tāpat kā pilnā restorānā. Ja pasūtījāt ēdienu, to noteikti atnesīs, taču ja visu laiku ik pēc pāris minūtēm raustīsiet viesmīli aiz rokas un taisīsiet traci, process ieilgs, jo restorāna darbinieki būs aizņemti ar Jūsu mierināšanu. Un ja galīgi uzkritīsiet uz nerviem, tad visticamāk paliksiet neēdis, jo Jūs izmetīs no restorāna.

Visumā ir tieši tāpat. Ja kaut ko pasūtījāt, tad ticat un paļaujaties, ka tas tiks Jums piegādāts tieši tāds, kā pasūtījāt un vislabākajā veidā.

Ja pasūtījāt ko tādu, kas nav restorānā, nekas cits neatliks kā gaidīt ilgi, jo tas viss ir vēl jāsagādā. Tāpēc mazāk satraucieties par to, kā vēl Jums nav un vairāk domājiet par to, kas jau ir un kā precīzāk nodefinēt pasūtījumu, neierobežojot Visumu.Šodien viss ies no rokas, ja esiet savā dzīvē ielaiduši mīlestību:) Ahaw enerģija ir tā, kas liek būt "šeit un tagad" un novērtēt, izbaudīt esošo un apzināties, ka viss ir mīlestība.

Jēzus teica: "Atveriet savu sirdi un acis, ne prātu"! Prāts grib visu izprast, taču šī diena māca mūs ļauties un paļauties, mīlēt un tapt mīlētiem, ticēt un uzticēties. Un it viss sākas mūsos:) Dievs ir katrā no mums!

Saules staru pielietu šo dienu!:)

11 Imix

Rietumu vilnis – Austrumu diena – 11 Imix – Krokodils, Pūķis, Pirmatnēja griba, Pirmsākums, Avots, Pirmavots.

Vienpadsmitā diena laika vilnī ir diena, kad vilnis mūs ir uznesis pašā viļņa galotnē un vilnis lūzt! Taču ne vienmēr tas ir tā, kā pirmajā mirklī izskatās un kā mēs domājam

Ja esam visu vilni gājuši un darījuši visu ar savtīgiem nolūkiem – tikai ar prātu un ego – tad vilnis šodien lūzt un šķeļas pret Augstāku spēku noliktiem viļņlaužiem.

Taču, ja esam dzīvojuši ar sirdi – tad vilnis lūzt un šķeļas, un dod svētību visam tam, ko esam darījuši, domājuši un gribējuši.

Šodien laiktelpā ir Imix enerģija un šodiena atnesīs ko jaunu mūsu idejās, mūsu domās un mūs darbos! Šodien modīsies mūsu pirmatnējā griba radīt un darīt ko jaunu! Nāks idejas un veidosies jaunas skices turpmākajam ceļam!

Šodien griba ir tā, kas virza šo dienu, tamdēļ ja zinām, ko gribam – šīs dienas straume mūs virzīs pretī jaunam sākumam!

Ja ir griba – tad nav pretestības! Ja gribam – tad viss notiek!

Ieklausīsimies savā sirdī, sadzirdēsim savu sirds balsi un iesim šodien ar savu gribu – un diena izdosies un būs fantastiska!11-tais pakāpiens atspoguļo Dievišķo gribu. Tas ir tas, ko augstākie spēki mums rāda, uz ko šajā vilnī jādarbojas. 11-tā diena ir diena, kad jāpalaiž visu vilni virzītais nodoms vaļā.

Un 11-tajā pakāpienā šajā vilnī ir Imix enerģija, caur kuru notiek nodoma palaišana un kura parāda, līdz kam bija jānonāk šā viļņa laikā.

Imix ir pirmsākums, kaut kas pilnīgi jauns, kas balstās uz veco pieredzi. Imix priekš mums ir mūsu vecāki, jo tie ir mūsu pirmsākums šajā pasaulē.Arī mums ir jākļūst par pirmsākumu kam jaunam.

Imix ir spēcīga griba un Visumā viens no galvenajiem likumiem ir brīvā griba, par kuru esam aizmirsuši. Mums visiem ir brīvā griba, kuru nevar pārkāpt neviens, tikai tik daudz, cik mēs to paši sev ļaujam.

Ja neapzināmies, ka mums ir brīvā griba, ir grūti uzsākt ko pilnīgi jaunu, jo sabiedrības stereotipos un sabiedrības uzliktajos rāmjos daudz kas neiekļaujas. Ja domājam par to, kā tas izskatīsies, ko citi padomās, vai viņiem tas patiks, tad varam savām idejām un gribai jau tagad atmest ar roku. Reti kuru ideju uzreiz atbalsta sabiedrība, reti kuram patīk, ka kāds sāk darīt vai radīt ko jaunu.

Tāpēc ir jāapzinās, ka mums visiem ir brīvā griba un varam darīt visu, kas vien ienāk prātā, nepārkāpjot citu cilvēku brīvo gribu.Šajā dienā Visums mūsos modinās šo gribu, gribu dzīvot, gribu attīstīties, gribu dzīvot ārpus visiem rāmjiem, gribu dzīvot un izpausties tā, kā sirds to vēlas. Šajā Visumā nav nekā neiespējama, iespējams ir pilnīgi viss.

Tāpēc ieklausieties savā sirdī, savā sirds gribā un sāciet radīt to, ko Jūsu sirds vēlas.

Neviens, izņemot Mūsu prātu, to nevar aizliegt. Aizliedz Mums ko gribēt Mūsu prāts, jo baidās no pārmaiņām, taču Visumā nemainīgs ir tikai tas, ka vienmēr viss mainās.

Mūžīgas ir tikai pārmaiņas, tāpēc atmetiet visus prāta uzstādītos rāmjus un sāciet darīt to, ko Jūsu sirdis vēlas un redzēsiet, kā Visums Jums palīdz.Ja 11-tajā pakāpienā aktīva ir Austrumu enerģija - griba darīt ļaus ieraudzīt jaunu scenāriju un jaunas idejas.

Ja tā ir Ziemeļu enerģija - ļaušanās vides impulsiem aizvedīs pie jauna sākuma:)

Ja tā ir Rietumu enerģija - darot visu caur sajūtām, sajutīsiet jauno!

Ja tā ir Dienvidu enerģija - caur katra mirkļa izbaudīšanu šajā dienā, sāksies kas jauns!

12 IK

Rietumu vilnis - Ziemeļu diena – 12 IK

12-tais pakāpiens ir pašpietiekamība un Ik - vējš, kosmiskā elpa, spēks, kurš kustina un pārvieto, kā arī augstākais "Es".

Lai šajā vilnī justos pašpietiekami ir jāieklausās savā augstākajā "Es". Mūsu Gars ir mūsu Tēvs, kurš radījis no savas enerģijas dvēseles, kuras praksē apgūst to, ko viņš - mūsu augstākais "Es", gars, bezgalīgā apziņa, Dievs jau zina.Katram no mums ir cits augstākais "Es", un katrs no mums ir sūtīts šeit pieredzēt ko līdzīgu, taču no cita skatpunkta un caur citu prizmas pusi. Gars ir tas, kurš redz katru mūsu darbību un zina, uz kurieni tās ved un kas no tām ir jāiegūst. Ja ejam nepareizā virzienā, daram ko tādu, kas viņa pieredzei nav nepieciešams vai ir pilnīgā pretrunā ar augstāko "Es", tad viņš mūs brīdina un sūta dažādas zīmes, lai mēs izmainītu darbības virzienu.

Arī pa pareizo ceļu ejot, viņš dod zīmes un kustina mūs.

Ja attīstam komunikāciju un mijiedarbību ar viņu, mūsos mostas milzīgs garīgais spēks un potenciāls, jo tikai no sava augstākā "Es" vai virsapziņas saņemam enerģiju, mīlestību un informāciju par to, kā rīkoties.Mums katram ir augstākais "Es", kuram ir potenciāls kā saulei, kā milzīgai atombumbai vai lodveida zibenim! Mēs Garam esam kā roka, kura dara un iegūst pieredzi. Roka bez ķermeņa nav iedomājama un tā bez ķermeņa nemaz nevar neko paveikt. Tāpēc ir svarīgi apzināties, ka esam daļiņa no milzīga organisma un Mums ir tā milzīgā organisma potenciāls. Mūsos var ienākt tikai tik daudz informācijas un enerģijas, cik lielus mēs spējam sevi apzināties.Ja ieklausīsimies savā augstākajā "Es" šajā vilnī, tad jutīsimies pašpietiekami. Šodien Gars runās caur apkārtējo vidi, tāpēc vērojiet zīmes un ļaujieties vides impulsiem, jo tie aiznesīs tur, kur jutīsieties pašpietiekami.

Diena, kad brīvība un kustība virza mūs uz priekšu, taču ne caur paša izdomātiem plāniem, bet gan caur vides un apkārtējo impulsiem. Ļaujieties kustībai:) Tiem, kas savā būtībā sevi ir ielikuši rāmītī, diena var radīt nepatīkamas emocijas.

Ļoti laba diena, lai palaistu pa vējam visas šaubas, skumjas un visas tās lietas, kas traucē iet uz priekšu!

Ja ļausieties, ir iespējams izkustināt lielas lietas, kuras nākotnē spēlēs lielu lomu.Laiktelpā šodien valda Vēja enerģija - esiet prātīgi savos darbos, jo vējš spēj virzīt visu uz priekšu un vējš spēj graut! Vide rāda zīmes, tamdēļ vērojiet un esiet novērotāji, ieklausieties un sadzirdiet, ļaujieties un visas lietas kustēsies ar vieglu garu - mēs katrs šodien esam kā instruments, caur kuru Ausgtākais "Es" ar mums komunicē:)Ja Tev 12-tajā pakāpienā ir Austrumu enerģija - dari to, ko gribi un vide tevi kustinās:)

Ja tā ir Ziemeļu enerģija - Ļaujies vides impulsiem un vēro, un apkartējā pasaule Tevi ieraus kustības virpulī:)

Ja tā ir Rietumu enerģija - darbojies caur sajūtām, un tevi aizvedīs tur, caur ko viss tiks izkustināts:)

Ja tā ir Dienvidu enerģija - izbaudi šo dienu un ļaujies dzīvei - un diena pati par sevi, caur vides impulsiem, tiks iekustināta!

Lai Izdodas!!:))))Šodien novēlam mums katram būt brīvam kā vējam – ļauties dienas impulsiem un atbildēt uz tiem apzinoties, ka Gars ir devis impulsu, lai notiktu tas, par ko esam domājuši un ko esam radījuši!

Ieklausīsimies šodien Gara dotajās zīmēs un būsim vērīgi un modri! Ļausimies kustībai un caur to mēs izkustināsim ļoti daudzas lietas, kas ļaus mums justies pašpietiekamiem!

Apzināsimies, ka Vēja spēks šodien virmo gaisā! Ļausimies vieglumam, ļausimies kustībai, ļausimies vieglu domu lidojumam, jo vēja spēks spēj mūsu uzmanību pārvietot ļoti ātri uz pavisam citu pusi.Šodien it viss izkustās – tamdēļ vēlam šodien ikkatram vieglumu un ļaušanās sajūtu! Vējam pretoties nav vajadzības – ir jānoķer patīkama gaisa plūsma un jāvirzās tajā virzienā, kur sirds ved!

Viss mainās un viss plūst. Un nemainīgas ir tikai pārmaiņas

Ko Tu vari vai varēsi šajā dienā novēlēt pats sev? Kādas sajūtas un kāda izpratne ir radusies vai būs radusies par šo dienu?

Liels prieks būtu dalīties ar novēlējumiem, ko atskatoties uz dienu – mēs katrs pats sev gribētu novēlēt! Kas ir pietrūcis, kas uzrunājis, kādas sajūtas bijušas un kas visvairāk bijis vajadzīgs? Un tas būtu fantastiski – ja kaut rindiņu no sava vēlējuma mēs varētu uzrakstīt:)

Vēlam Vēja un Brīvības pilnu šo Dienu.

13 Akbal

Rietumu vilnis - Rietumu diena – 13 Akbal - Sapņu pasaule, dziļas sajūtas, bezgalīgs potenciāls.

13 pakāpiens ir pāreja jaunā līmenī un Akbal enerģija ir sapņu pasaule, dziļās sajūtas un tuvākais ceļš pie Dieva.

Lai pārietu jaunā līmenī, mums ir jāiedziļinās savās visdziļākajās sajūtās, jāuztver vissmalkākās intuitīvās sajūtas.Akbal ir tuvākais ceļš pie Dieva caur sevi. Iedziļinoties savās bezgalīgajās dzīlēs, mēs varam atrast bezgalīgu pārpilnību, atrast Dievu vai visu Visumu sevī. Un šodien mums katram uz āru var lauzties patiesās sirds vēlmes, kas līdzi var nest senas atmiņas, dziļas sajūtas un kaut ko tādu, ko pirmajā mirklī pat nevar izprast.Pats būtiskākais ir nebēgt no šīm sajūtām, bet gan pieņemt tās un ieklausīties - Kādas ir šīs sajūtas? Ko tās saka? Vai tādas jau kādreiz ir justas? Ko tās atgādina?

Un uzdodot sev šos jautājumus, mēs pieķeramies vienam no daudzajiem dzīpariem, kas mūs ved sevī, kas ved mūsu iekšējā pasaulē tuvāk Dievam un sev:)

Apzinieties, ka it viss ir mūsos, ka ārējā pasaule atspoguļo iekšējo un iekšējā ārējo, tamdēļ tikai ieskatoties dziļāk sevī, mēs aptveram savu patieso būtību un sākam apzināties savu bezgalīgo potenciālu!Šī ir diena, kad katrs notikums ir ar daudz dziļāku nozīmi, kā jebkad. Pirmajā mirklī tas var šķist nesvarīgs, taču šajā 13-mit dienu vilnī svarīgs ir it viss. Tamdēļ ieklausieties savās sajūtās:)

Tā kā visa viļņa režisors ir Rūķis, tad vēl jo vairāk, nepiemirstiet, ka Rūķis spēlējas un izkrāso mūsu dzīvi, tamdēļ šodien ir iespējams sajust ko tādu, ko mūsu prāts nekad nav nedz domājis, nedz aizdomājies!It viss ir ar dziļāku nozīmi - katra saruna, katra tikšanās, katrs acu skats un situācija. Akbal ir tā enerģija, kas izceļ uz āru patiesās vēlmes, tamdēļ cilvēki šodien var sapņot, aizsapņoties un vēlēties ko vairāk, kā citas dienas! Un tas ir jādara:)) jo, ja vizualizēsim savus sapņus dzīvus, tie vienā mirklī kļūs par realitāti!

Akbal ir arī tā enerģija, kas ietver sevī karmisko informāciju, tamdēļ vērojiet sevi un savas sajūtas.. Jo viss tas, kas nav neitrāls un izraisa nepatīkamas emocijas, izceļ uz āru ko dziļi apslēptu - mūsu katra aisbergu, kas ir noslēpts pat pašam nezinot!Izjūtiet šo dienu un vadieties pēc sajūtām, uzņemiet enerģiju, lai jau rītdien iesāktu jaunu Rezultāta vilni ar dzirksteļojošu prieku, kas būs radies no šīs sajūtu dienas!

Ienirstiet sevī, jo tur ir pilnīgi viss, ko vien spējat iedomāties:)Rīts kā jau katrs rīts – taču bezgala dziļš un noslēpumains...

Ir vēlme mazliet apstāties un apdomāties – sajust patiesās būtības dziļumu ikkatrā mirklī!

Cik bieži gan mēs paši aprunājamies ar sevi? Un cik bieži aprunājoties ar sevi mēs ieklausāmies tajā – ko saka sajūtas?

Šodien vēlam paši sev un ikkatram – sajust savas patiesās sirds vēlmes! Ienirt savas pasaules dziļumos un apzināt, iespējams, vēl nesajustus sevis plašumus!

Šodien mūs vada pašas dziļākās sajūtas - tās, kas nāk no sirds, no mūsu dziļumiem! Kāds šos dziļumus sajūt mirklī, kad ir iespēja pabūt vienkārši ar sevi un sajust savu būtību. Kādam tā ir kāda nodarbe, kas ievelk sevī un atklāj vēl ko nebijušu! Kāds vērojot pasauli, klausoties mūziku vai sapņojot!

Katram ir kas cits, kas ļauj sajust!

Šodien ienirsim sapņu pasaules dziļumos. Sajutīsim noslēpumaino gaisa smaržu un apzināsimies, ka katra situācija un notikums, kas šodien notiek – ir ar daudz, daudz dziļāku nozīmi, kā tas izskatās pirmajā acumirklī!

Sajutīsim un uzņemsim enerģiju jaunam laika vilnim..

Un dienas gaitā padalīsimies ar savām sajūtām un vēlējumiem, ko vēlam paši sev !

Piepildītu un sajūtu pārbagātu šo dienu vēlam mēs.1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks  - var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.