pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Kopsavilkums par tēmu "Radības/dzemdības tautas tradīcijā un mūsdienās"


Kopsavilkums par tēmu "Radības/dzemdības tautas tradīcijā un mūsdienās"


Kā sagatavoties dzemdībām, lai izvairītos no psihoemocionālām traumām un nepatīkamiem pārsteigumiem?

Kā rāda tautas tradīcija, svarīga bija iekšēja jeb psiholoģiska sagatavošanās radībām, domās pieaicinot palīgā dabas spēkus, dievības un senču spēku. Rūpīgi tika sagatavotas visas praktiskās lietas - vieta, vide, apstākļi, kur notiks radības. Uzmanīgi tika izvēlēti cilvēki, kas piedalīsies, palīdzēs un atbalstīs sievieti radību norisēs.
 Daudzas mūsdienu sieviešu psiholoģiskās traumas sakņojas nepietiekamā sagatavošanās procesā. Tāpat pārlieka paļāvība, ka gan jau viss būs labi, ka viss notiks pats no sevis utt., var novest pie smagas vilšanās sajūtas. Tāpēc svarīgi iepriekš rūpīgi sagatavoties šim lielajam brīdim:

Svarīgi apzināties –
            ka dzemdības ir svēts brīdis – tas ir jaunas dzīves sākums.
            ka bērna dzimšanas process ir ļoti svarīgs – tas ietekmē viņa veselību, turpmāko dzīves ceļu un attieksmi pret dzīvi.
           ka dabīgas dzemdības vairo spēku un pašapziņu, bet ķeizargrieziens bieži rada psihoemocionālas traumas.
           ka dabīgas dzemdības ir sievietes iniciācijas process, kas var atraisīt iekšēju spēku un dot laimes un gandarījuma sajūtu.
  •   Rūpīgi izvēlēties ārstu, vecmāti, dūlu jau grūtniecības laikā. Izvēlēties pēc sev emocionāli radniecīgu sieviešu ieteikuma un vadīties no pašas sajūtām.
  •   Ja izrādās, ka nav atrasts īstais dzemdību atbalsta personāls, nebaidīties to laicīgi nomainīt.
  •   Apzināties, ka grūtniecei ir tiesības un ir pat ļoti svarīgi justies labi un droši dzemdību laikā!
  •   Rūpīgi izvēlēties sev tīkamu, omulīgu, patīkamu dzemdību vietu, to iepriekš apmeklējot un apskatot.
  •   Aicināt vīru, mammu vai kādu uzticamības un atbalsta personu piedalīties dzemdībās.
  •   Laicīgi noskaidrot, kādas ir bijušas dzemdības ģimenes sievietēm. Izlīdzināt attiecības ar savu mammu. Iekšēji pieaicināt palīgā dzimtas sievietes.
  •   Laicīgi noskaidrot visu par iespējamiem dzemdību veidiem, atvieglojošiem, atslābinošiem vingrinājumiem un paņēmieniem.
  •   Izpētīt praktiskos padomus, piemēram, lapā  www.grutnieciba.lv, iztaujāt vecmāti, radus un draugus. Laicīgi sagatavot visas praktiskās lietas.
Grūtniecei pašai jāsajūt, kuriem cilvēkiem būtu jābūt klāt dzemdībās. Tradīcijā ir parādīti dažādi varianti, jo attiecības ir dažādas, bet vairumā gadījumu vīra klātbūtne tika uzsvērta kā labvēlīga:
 “Sievai dzemdēšanas laikā jābūt klāt vīram, jo tad būšot nākamais laimīgs.” LTT 6583. “Grūtā dzemdēšanā vīram jāstāv klāt.” LTT 6582.
“Pie sievas dzemdībām bija jābūt klāt sievas vīram. Ja viņš nevarēja būt, tad vajadzēja vīra svārkus palikt sievai zem galvas, tad esot vieglas dzemdības.” LTT 6584.
Dzemdību/radību norise un tās ietekmēšana
Senatnē dzemdību laikā tika izmantoti dzemdību vārdi. Kā rāda pētījumi modernajā psihoterapijā, tad buramvārdi satur stipras vārdformulas un terapeitiskas metaforas, kas iedarbojas uz cilvēka zemapziņu un var veicināt atveseļošanās procesu vai kādas norises, piemēram, dzemdību, ievirzīšanu vēlamajā gultnē.
Līdz mūsdienām saglabājušies dažādi dzemdību vārdi. Te pāris labu piemēru-
Dzemdību vārdi:
„Māte, māte,… Dod man tavas atslēdziņas, Lai atslēdza Māras vārtus, Lai iznāca dēli, meitas!” (Straubergs 1939:394)
"Atver, Dieviņ, ozola krūmu; atver, Dieviņ, ievas krūmu; atver Dieviņ, liepas krūmu; atver, Dieviņ Anniņas kauliņus! Ja meitiņa, lai nāk kā līdeciņa, ja dēliņš, kā zutītis". "Atver, Dieviņ, kaulu vārtus laid zuvīti no murda ārā!" (LTT 6595)
Tradīcijā tika veiktas arī simboliskas rituālās darbības, lai veicinātu sievietes iekšējo sagatavošanos dzemdību norisei un uz līdzības pamata rosinātu dzemdību ceļu atvēršanos:
Praktiskas un rituālas darbības:
„Dzemdētājai attaisīja visas pogas, atpina matus, atslēdza arī skapi vaļā, lai dzemdēšana būtu viegla” (LTT 6573)
“Grūtā dzemdēšanā sievietei atpin matus un atraisa drēbēs visus mezglus.”(LTT 6576)
“Ja sieviete dzemdē, tad attaisa visas durvis, lādes atvilktnes utt., lai nebūtu šķēršļu.” (LTT 6577)
Kontakts ar mazuli
Radību/ dzemdību laikā svarīgi nemitīgi iekšēji sarunāties, sūtīt viņam mīļas, uzmundrinošas domas un uzturēt kontaktu ar mazuli, izskaidrot viņam notiekošās norises, paskaidrot, ka šis ir svarīgs uzdevums, kas kopīgi jāpaveic, lai varētu sākties viņa šīs dzīves ceļš. 

Mums ir jārūpējas, jābrīdina, jāizskauž sliktās ieražas, kas izveidojušās padomju laikā, lai saviem bērniem  šodien nodotu iespējami labāko - mūsu mīlestības mantojumu!
Mums ir rūpīgi jāgatavojas, lai bērniņa dzimšanas brīdis būtu pēc iespējas skaistāks un labāks!


https://gaismasvirziens.blogspot.com/2018/04/par-radibu-dzemdibu-norises-svarigumu.html