otrdiena, 2016. gada 29. novembris

30.novembris-12.decembris – 2016 - Maiju kalendārs, colkins - Viļņa apraksts_4vilnis_D_AHAW_Kimi_Eb


1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.
Dienvidu vilnis

Ahaw – Kimi – Eb

30.novembris – 12.decembris   2016

30.nov.
Ahaw 1
1.dec.
Imix 2
2.dec.
Ik 3
3.dec.
Akbal 4
4.dec.
Kan 5
5.dec.
Chikchan 6
6.dec.
Kimi 7
7.dec.
Manik 8
8.dec.
Lamat 9
9.dec.
Muluk 10
10.dec.
Ok 11
11.dec.
Chuwen 12
12.dec.
Eb 13

Dienvidu vilnis

Ahaw – Kimi – Eb

30.novembris – 12.decembris   2016

Ir sācies Ahaw, Dieviņa, Gaismas un Saules vilnis.

Šī viļņa pirmajā dienā ir Ahaw enerģija un šajā vilnī tā ir vadošā enerģija. Un tas, ka tā ir pirmajā pakāpienā nozīmē to, ka mums šī enerģija pirmkārt, ir jāielaiž sevī un tad tikai tā sāks izpausties apkārtējos. Ahaw ir beznosacījumu mīlestības enerģija un tā sākotnēji mums jāizpauž pret sevi, pret savu ego, pret savu būtību, savu fizisko ķermeni un visiem garīgajiem ķermeņiem. Mums ir jāmīl sevī visas kļūdas un nepilnības. Ir jāmīl tas, ka sāku iepazīt arī savas tumšās puses. Mums ir jāmīl sevī it viss !Ahaw vilnis noslēdz pirmo piektdaļu no lielā 260 dienu cikla, kas nozīmē to, ka šī viļņa laikā mēs nonāksim pie atklāsmēm, kuras palīdzēs saprast to, ko mācīsimies un pilnveidosim sevī, kā arī ko radīsim šajā atlikušajā 260 dienu ciklā.

Ahaw ir Dienvidu enerģija un šis ir Dienvidu vilnis - un to vada Dievs, tāpēc mums šis vilnis savā ziņā ir pasīvs, jo Dievs mums visu parāda caur to, ka esam “šeit un tagad” un baudām mirkli. Šo vilni mums jāpaļaujas uz Dievu, lai saņemtu rezultātu par iepriekšējiem trijiem viļņiem.

Šī viļņa galvenā tēma ir mīlēt sevi, atļaut sev būt savas dzīves un realitātes karalim un Dievam.

Mums jāļaujas un jāpaļaujas, peldot pa šo laika upi, ka šajā vilnī mūs nesīs tur, kur vajag un tad, kad vajag.Šajā vilnī komunikācijā mums ir jāizsaka griba! Apkārtējā pasaule dos impulsus mums un mēs dosim impulsus pasaulei - uzsākt ko jaunu, iedzīvināt kādu tēmu un izzināt caur to sevi.

Darbībā mums ir jābūt pilnīgi brīviem un jāļaujas vides impulsiem! Caur darbību, ja nenobīsimies, pārvarēsim bailes un spersim lielus soļus uz priekšu.It visā mums ir jāizpaužas caur mīlestību pret sevi, nevis baidoties, ka tik ar mani kaut kas nenotiek. Mums visur un it visā ir jāizpaužas caur mīlestību pret sevi. Un visos procesos jāļaujas, jo Gars mūs vadīs un vedīs cauri tam, no kā baidāmies, lai mēs atbrīvotos no bailēm darīt, atļauties un iet uz priekšu. Un caur šo procesu mums viss ir jāsakārto tā, kā mīlam.

Šajā vilnī vienpadsmitajā dienā ir Ok enerģija, kas nozīmē to, ka Augstākā izpausmē šajā vilnī ir sakārtot savu dzīvi pēc Dievišķajiem likumiem tā, lai nekas negrauztu un neberztu mums mūsu dzīvē.Stabilitāti mums šajā vilnī dos dziļas sajūtas, taču tajās mums ir jāspēj atšķirt bailes no intuīcijas un ļauties intuīcijai, nevis bailēm. Šajā vilnī mums ir jāiegrimst un jāiedziļinās savās sajūtās – tajās, kuras nāk no pašiem dziļumiem. Un jānoķer savās sajūtās tās visdziļākās, kuras ved pie stabilitātes.

Un lai mēs justos pašpietiekami, šajā vilnī mums viss ir jāuztver daudz vieglāk - ja spēsim uztvert savu dzīvi kā spēli un pret lietām izturēties kā spēlē, kur nekas nav pa īstam, tad arī vieglāk būs tikt pāri bailēm.Mums šajā vilnī patiesi ir jāmīl sevi, jāiepriecina un jāpalutina pilnīgi visās dzīves jomās un jādomā viss tikai tas pozitīvākais - kā un kas varētu būt mūsu dzīvē.

Mums ir jāizsaka sava griba komunikācijā un jāiepazīst sevi caur apkārtējo informāciju.

Darbībā mums ir jāļaujas impulsiem un jādodas tur, kur Visums mūs ved, lai mēs atbrīvotos no bailēm un sakārtotu savu dzīvi.

Un mums ir jāpaļaujas savām sajūtām un jānotic savai intuīcijai, ko varam izdarīt - tverot visu notiekošo ar vieglumu!

Lai paceltos jaunā līmenī, mums ir jāpievērš uzmanība visam – it visā ir jānodomā tas, kā gribas, un jādara ir it viss, kas nāk pretī.

Šajā vilnī pilnīgi viss ir svarīgs! Patiesi - pilnīgi viss!!

Lai mums priecīgs visiem šis Gaismas vilnis! 

1 Ahaw

 

 

Dienvidu vilnis – Dienvidu diena – 1 Ahaw - beznosacījumu mīlestība, Dieviņš, Saule, apgaismība, apskaidrība, rezultāts, izpratne, pieņemšana, paļaušanās.

Pirmā diena laika plūsmā ir diena, kura iekustina vilni un nosaka viļņa tēmu. Pirmajā dienā visi procesi notiek mūsos - mums burtiskā nozīmē ir jāsavienojas ar mērķi, lai kas tas arī nebūtu. Šodien aktīva ir Ahaw Dienvidu enerģija, kas nozīmē to, ka mums visiem, visupirms, ir jāmīl sevi un jānodzīvo šo dienu mīlestībā pret sevi! Protams, tas ir jādara visu šo vilni un arī citas dienas, taču šodien caur mīlestību mēs atslēdzam – šī, savā ziņā rezultāta viļņa, pirmās durvis.

Katra dienas enerģija ir tā, kas atslēdz šīs dienas maģiskumu. Šodien tā ir Ahaw enerģija un Ahaw ir beznosacījumu mīlestība pret sevi un līdz ar to, pret visiem pārējiem.Mums visiem ir jāsajūtas sevī kā Saulei, kura dzīvo Saules sistēmā - tā būtu mūsu katra individuālā realitāte. Diktēsim savus noteikumus savā dzīvē, tāpat kā to dara Saule - Saules sistēmā.

Taču būsim arī kā Saule, ievērojot Visuma likumus. Mums ir jāapzinās sevī Saule, mums ir jāapzinās sevī Dievs un radītājs. Mums ir jāapzinās, ka esam gaisma un mīlestība, kura piedzīvo gaismu.Šī ir Dienvidu diena un tajā ir jābūt “šeit un tagad”, lai nonāktu pie vajadzīgajām atklāsmēm. Ir jābauda brīdis un jāizjūt tas, un caur to nāks apskaidrības.

Mums ir jāmīl sevi, jāstaro no sevis un jāapzinās, ka katrs mūsu atoms ir kā Saules sistēma ar milzīgu Sauli centrā. Un mēs esam Saule, kas staro un izgaismo savu dzīvi.

Mīlestība ir atslēga šai dienai un visām šīm 13 dienām – un mīlestības enerģija ir tā, kas šajā dienā mums liek mīlēt sevi. Taču ja to nedarām, tad sajūtas nav tās patīkamākās, jo dienas enerģija vedina apdomāties un caur dienas notikumiem saprast – vai mēs mīlam sevi? Šodiena var šķist bezjēdzīga, kaut kāda ne tāda un nepatīkama tikai tad – ja mēs nemīlam sevi! Tamdēļ vērosim un būsim modri, ļausimies upes tecējumam un starosim.

Apsēdīsimies un apcerēsim šo dienu. Palutināsim sevi un mīlēsim sevi. Ieraudzīsim un sajutīsim – kā tas ir – mīlēt sevi!!

2 Imix

Dienvidu vilnis – Austrumu diena – 2 Imix - pirmsākums, pirmavots, spēcīga griba, krokodils, pūķis, dzīvības koks, ģimene.

Šodien ir otrā diena laika plūsmā, kura parāda to, caur ko mijiedarbosimies ar apkārtējo pasauli šajā vilnī un caur ko izvērtēsim Dieva dotās atklāsmes un atziņas.Šodien ir Imix enerģija un tā ir pirmsākums visam! Tā ir pamatprogramma vai pirmatnējā griba. Un tas nozīmē, ka mums šodien un vispār Imix dienās ir jāsavienojas ar savu pirmatnējo gribu - ar to gribu, kuru zinājām tad, kad nācām uz šīs Zemes.

Tā ir tā griba, dēļ kuras esam šodien šeit uz šīs planētas.

Mēs varam nākt uz šīs Zemes ar vienu uzdevumu vai vairākiem, kurus mums ir jāveic šeit uz Zemes, taču bieži pametam šo planētu, nepaveikuši nevienu no uzdevumiem, jo neatceramies tos. Un neatceramies tamdēļ, ka uz šīs planētas ir milzīgs blīvums un pēc dzimšanas amnēzija atnāk mums visiem - mēs pat neatcerējāmies, ka pastāv Dievs. Šeit uz Zemes ir tik blīva matērija un enerģija, tā šeit ir tik dažāda un krāsaina, ka mēs apjūkam un aizmirstam to, dēļ kā atnācām.Šīs Imix dienas ir tam, lai mēs atcerētos un sajustu savu pirmatnējo gribu. To gribu, dēļ kuras atnācām.

Lai mēs atcerētos, mums ir jāsavienojas ar radītāju - savu Augstāko “Es” vai Ahaw enerģiju, no kuras rodas Imix enerģija.

Šīs Imix dienas ir kā atgādinājums tam, kāpēc mēs šeit esam un ko gribējām te darīt.

Ja atceramies, kāpēc šeit esam, tad būsim spējīgi piepildīt šo domu vai uzdevumu ar gribas enerģiju un spēsim virzīt to uz rezultātu. Ja atceramies, kāpēc šeit esam – tad griba ir aktīva.Ja nezināsim ko gribam, tad būs grūti, jo nav kur ielikt savu pirmatnējo Gribu.

Mēs vienmēr zinām, ko gribam, taču nepamanām to un noignorējam to, jo tā taču nevar būt griba - neko nedarīt. Vai arī griba slinkot - nedrīkst būt griba! Vai griba būt vājam - nedrīkst būt griba.Griba nāk no mūsu Dvēseles un visiem pārējiem ķermeņiem - katrs no tiem kaut ko grib un pie tam grib tie kaut ko visu laiku. Mums ir jāatpazīst tas, ko ķermeņi prasa un jādod tiem labākais, ko vien varam dot.

Tā kā šodien ir otrā diena, tad šie gribas impulsi nāks no apkārtējās vides un mēs izteiksim gribu tai.

Šodien mijiedarbība notiek caur gribu.Ja šodien jāpieņem lēmums, tad caur savu gribu! Protams, ņemot vēra arī visus citus apstākļus un sajūtas, un objektivitāti. Taču šodien galvenais ir izpaust savu gribu, sajust to - kam Gars un Dvēsele dod enerģiju, sajust to, kas ir mūsu Dvēseles ceļš.

Caur šo Imix enerģiju mums ir daudz vieglāk sajust savu Dvēseles tagadējo ceļu. Mēs to iekšēji visu laiku zinām - tas ir ceļš, par kuru domājot, mums iedegas sirdī un acīs liesmiņa. Šis ceļš ir katram savs un to nevar salīdzināt ar citiem. Kādam jābūt mūkam, kādam jābūt politiķim, kādam jābūt bezpajumtniekam un kādam jābūt slepkavam vai zaglim.Katram ir savs, tāpēc neskatīsimies pēc etaloniem, neskatīsimies pēc kārdinošākā varianta, taču ieskatīsimies patiesi sevī un atzīsim sev to, ko neesam atzinuši.

Mēs katru dienu jūtam šo Dvēseles ceļu, taču prāts un ego īsti nespēj to atzīt, jo tas nesakrīt ar sabiedrības stereotipiem un pieņemtajām normām.

Tas ir ceļš, kurš jāpieredz katram savā versijā. Katram tas ir nedaudz savādāks, kaut gan visiem it kā vienāds.

Sajutīsim šodien to, ko gribam! Atcerēsimies - kāpēc atnācām! Un apzināsimies savu Dvēseles ceļu un paudīsim savu gribu ik mirkli.

3 Ik

Dienvidu vilnis – Ziemeļu diena -3 Ik - Vējš, brīvība, kustība, kosmiskā elpa, spēks, kurš pārvieto, garīgais spēks, Gars.

Trešā diena laika plūsmā ir diena, kuras enerģija parāda to, caur ko šajā vilnī notiek darbība. Un kā to vislabāk izmantot, lai sasniegtu maksimālus rezultātus.

Šodien ir aktīva IK enerģija. Ik ir Ziemeļu enerģija, kuru vada Dievs vai Augstākais "Es" un tas nozīmē to, ka mums šajā vilnī ir jāļaujas vides impulsiem, kuri nāk no Dieva, lai mūs aizvestu tur, kur varam atrast to, ko esam gribējuši.Ik ir brīvība, kas nozīmē to, ka mums ir jābūt brīviem, lai spētu ļauties impulsiem un mums ir jābūt brīviem, lai Gars caur mums var darboties.

Ik ir Gars un Ik dienā ar enerģiju tiek piepildīti tie, kuri savienojas ar savu augstāko"Es" un apzinās sevī garīgo spēku.Šai enerģijai ir mazs sakars ar ego, tāpēc šodien mums ir jāieklausās, jābūt modriem un jāvēro tas, kādas zīmes Visums mums dod un uz kurieni tās mūs virza.

Šajā dienā ir labi apzināties - kas mēs esam, ka esam ar Garu viens vesels, ka esam šis garīgais spēks, ka Tas vienmēr ir mūsos, ja mēs to ļaujam. Daudzi baidās sevī ielaist šo garīgo spēku, jo tas atgriezīs pie pirmsākuma - pie tām domām un darbiem, kurus esam atnākuši šeit darīt.Un ego tas var būt traumatiski, jo būs, iespējams, jādara tas, ko negribas - būs jāatbrīvojas no bailēm un citiem traucēkļiem. Ego no tā visa baidās. Sākotnēji, uzsākot apzinātu kontaktu ar savu Augstāko "Es" - dzīvē viss var aiziet pa pieskari. Tā ir pilnīgi normāla parādība, jo Gars aizslauka prom visu nevajadzīgo un ievieš vajadzīgo. Šāda atbrīvošanās no liekā bieži vien iet caur sajūtām, ka gribas nomirt, jo kaut kas mūsos nomirst un izmainās.Šajā dienā ir jāļaujas un jāpaļaujas uz Garu, jāapzinās savs lielums un spēja ietekmēt savu dzīvi, un jāiet tur, kur dzīve caur impulsiem ved. Gars zina to, ko nezinām mēs! Gars zina to, ko ego ir grūti pieņemt vai atlaist, - viņš redz mūsu dzīvi visā garumā vienlaicīgi un viņš zina, kur un kā mēs varam dabūt to, ko esam gribējuši. Tāpēc būsim brīvi šodien un katru dienu, ļausim Garam ienākt mūsos, piepildīt mūs ar enerģiju un ļausimies tam, kur viņš mūs ved.

Ik ir Ziemeļu enerģija, kura atbrīvo no visa liekā, atbrīvo no vecām saitēm, no visādiem smagumiem, kas mūsos atrodas. Un šodien mēs varam parunājoties ar Vēju vai savu Garu - lai viņš aizpūš visu nevajadzīgo un atpūš to, kas ir nepieciešams.

Šajās Ik dienās mēs varam attīrīties caur vēju, caur kustību un brīvību. Ik ir pārvietošanās un jo ātrāka - jo labāk:). Tāpēc cilvēkiem, kuriem aktīva ir šī Ik enerģija, patīk braukt ar mašīnu, patīk braukt ātri tā, lai uzsit asinis.Ik ir kustība, brīvība, bezbailība! Kustēsimies, būsim brīvi un atbrīvosimies no bailēm, lai kļūtu bezbailīgi. Prasīsim vējam, lai ved mūs uz mūsu laimīgo Zemi un atbrīvo mūs no nelaimīgās dzīves. Prasīsim Garam, lai viņš piepilda mūs ar garīgo spēku un ticību sev. Parasti šis garīgais spēks mūsos mostas ekstrēmās situācijās, kad dzīve nospiedusi un ceļiem un jau spiež ar vēderu pie Zemes. Kad cilvēks saprot, ka viņam nav variantu izdzīvot un atrisināt dzīves situāciju, viņā mostas garīgais spēks, jo ego ir padevies un atteicies no kontroles pār visu un ir gatavs uz jebko.Taču to pašu mēs varam panākt caur meditācijām - meditējot konkrēti uz šo mērķi. Mums ir jāapzinās, ka esam milzīgs enerģijas okeāns vai milzīga Saule ar neizsmeļamu enerģijas potenciālu, tikai mums ir jāatceras - kas mēs esam! Mums ir jāatceras, ka esam viens vesels ar Garu, jo šis okeāns ir viņš.

Principā, Gara enerģija ir tā, kuru mums ir jāizmanto, nevis jāpārtiek vienam no otra, kā mēs visi to darām. Vienmēr, kad paliek slikti, mēs vēršamies pie kāda drauga, lai paņemtu no viņa enerģiju un atdotu daļu nastas, taču reti kad tādos brīžos cenšamies palikt vieni, runāt ar Garu un Eņģeļiem.Kad Gaismai ir slikti - tā nolien tur, kur neviens viņai netraucē būt kopā ar savu garīgo ģimeni, lai atgūtu spēkus. Savukārt tumsa iziet sabiedrībā, lai nosmeltu enerģiju. Kad tumsai paliek slikti, tā sāk par sevi atgādināt - tā reklamējas un cenšas maksimāli komunicēt, lai iegūtu enerģiju no citiem.

Mēs neuzņemam enerģiju horizontāli no apkārtējiem - tā ir vampirēšana un zagšana.

Mēs uzņemam enerģiju pa vertikāli - no Augšas un Apakšas. No apakšas uz augšu mēs virzām Zemes enerģiju un savu pieredzi - atdodot to savam Garam un no Gara mēs ņemam spēku, domu tīrību, gaismu, mīlestību, informāciju, padomus, utt. un virzām to visu iekš Zemes uz materializāciju un citi šajā procesā vispār nepiedalās.Atvērsim logus, atvērsim savu apziņu un prātu! Izvēdināsim savu mājvietu, sevi un savu enerģētiku, lai izkustas enerģija visos stūros un kaktos, lai tā nesastāvas un ir dzīva.

Vējš ir tas, kas visu izkustina un atdzīvina. Ja skatāmies uz enerģiju, tad dzīvības enerģija ir kustība un nāves enerģija ir nekustība.

Ja enerģija apstājas - tā darbojas destruktīvi, bloķējot citas plūsmas. Ja enerģija kustas - tā visu atdzīvina un aktivizē.

Tāpēc atvērsim logus, izkustināsim gaisu mājā, izkustināsim gaisu sevī, izvēdināsim sevi un savu dzīvi, lai pieaug dzīves dinamika un domu ātrums.

4 Akbal

Dienvidu vilnis – Rietumu diena – 4 Akbal - Sapņu pasaule, tumšā matērija, bezgalīga pārpilnība, apslēptais potenciāls, veļu māja, dziļa aka, tumša nakts, tuvākais ceļš pie Dieva.

Ceturtā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo mūsu stabilitāti un parāda to, caur ko to varam iegūt.

Šodien aktīva ir Akbal enerģija! Tās ir dziļas intuitīvas sajūtas, kuras ved uz priekšu mūsu ego -neizskaidrojamā un neloģiskā veidā.

Šodien visam notiekošajam ir daudz dziļāka nozīme un būtība! Nekas nav tā, kā tas izskatās.

Šī Akbal enerģija simbolizē visu nezināmo, visu neizpētīto un nesaprasto, un tieši tāpēc tas ir Tuvākais ceļš pie Dieva. Ejot caur nezināmo, ejot pretī tam, no kā baidāmies, ejot iekšā vismelnākajā tumsā - mēs iepazīstam sevi un tātad Dievu.Tuvākais ceļš, lai apzinātos sevi un sevī Dievu, ir iet cauri visam tam, ko negribas, no kā baidāmies un iet cauri visam nezināmajam. Dievs ir viss un viņš var visu! Ja mēs gribam būt Dievi, tad mums ir jāapzinās, ka mēs spējam visu un esam pilnīgi viss.

Dievs izgaismo un piepilda visu tumšo un neskaidro ar gaismu un izpratni.

Šī enerģija un Diena mums ir tam, lai mēs kā Dieva apziņa, kā gaisma - nolaistos savā tumsas pasaulē un izgaismotu to, no kā mēs baidāmies.

Bieži vien mums dzīvē ir līdzīgi mirkļi, kā ejot krēslā caur priežu mežu, kurā aug kadiķi un tie tumsā ļoti atgādina cilvēku tēlus. Kamēr mums šķiet, ka tie ir cilvēki vai kas cits, mūsos mostas milzīgas bailes, taču ja paspīdinām ar lukturīti, tad saprotam, ka tas ir tikai kadiķis.

Cik bieži ir gadījies tumsā ejot caur dzīvokli, nobīties no sava atspulga spogulī, ieraugot perifērijā kādu kustību. Un ja neizprotam - kas tas ir un kas mūs nobiedēja, tad turpinām ģenerēt bailes.Ja es aizlaidos no dzīvokļa, kad tajā ieraudzīju kaut ko kustīgu un cilvēkam līdzīgu, un nenoskaidroju, kas tas bija, tad baidīšos tur vispār atgriezties un būšu jau uzģenerējis lērumu situāciju ar bailēm.

Taču, ja apskatītos gaismā, tad saprastu, ka neviena nemaz nav, ka esmu nobijies no sava atspulga.

Tā bieži vien mums gadās dzīvē! Kad nobīstamies no kaut kā, kas nemaz neiedveš bailes un neturpinām savu ceļu, jo uz tā ir uzradies kāds briesmonis.

Izgaismosim savas bailes, piepildīsim tās ar gaismu un apzināsimies sevī Dievu.Šodien un šajā vilnī mums ir pilnībā jāļaujas un jāpaļaujas uz savām sajūtām! Tās dos mums stabilitāti. Sajūtas un emocijas sagādās šo stabilitātes sajūtu.

Ticēsim sev un saviem spēkiem, iesim cauri tam, no kā baidāmies un tam, ko nezinām, lai spētu noticēt sev vēl vairāk un spēcīgāk.

Ticība ir materializēšanas spēks! Kam mēs ticam - tas arī notiks!

5 Kan

Dienvidu vilnis – Dienvidu diena - 5 Kan- dzīvesprieks, ķirzaka, atjaunošanās, reģenerēšanās, gandarījums, iedvesma.

Piektā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda to, caur ko mēs šajā vilnī varam radoši izpausties. Šis ir Ahaw vilnis un tas nozīmē to, ka šajā vilnī mums ir jāapzinās, ka esam Dievs un ka katrs no mums ir Dievs.

Ja apzināmies, ka esam Dievs, tad apzināmies to, ka paši savā dzīvē esam aktieri, režisors, scenogrāfs, gaismotājs, skaņotājs un paši esam arī skatītāji un vērtētāji.Mums ir jāapzinās, ka šis ir stāsts par mums pašiem, kuru uzvedam paši sev un paši par sevi pēc tam priecājamies. Mēs paši radām pilnīgi visu savu dzīvi! Mēs paši to veidojam un paši to piedzīvojam, kā arī paši to izbaudām un vērtējam.

Šī apziņa mums liek aizdomāties par to, kā tad es gribu izpausties, ja pats sevi vērtēju, pats izvēlos - kas es būšu, pats izpaužos - kā es gribu.

Padomāsim par to, kā mums ir jāizpaužas, lai pašiem par to jau šodien, rīt, parīt, pēc gada vai desmit - būtu prieks noskatīties ierakstu un novērtēt to ar atzinību.Kā mums katrā dzīves posmā, katrā dzīves mirklī izvēlēties to, kādu lēmumu pieņemt un ko darīt? Tā, lai mēs jebkurā brīdī būtu priecīgi paši par sevi! Tā, lai mēs kā bērni varētu skatīties video ierakstu ar sevi un smieties tik gardi un gribētos to video noskatīties vēl pēc ilga laika atkal un atkal.

Mēs paši savā dzīvē esam sev māte, tēvs un bērns! Tad izpaudīsimies tā, kā mēs gribētu izpausties kā bērni, tā, lai pašiem kā mātei un tēvam ir prieks par to, kā bērns izpaužas.Neviens mūs nevar ne ierobežot, ne kritizēt - to visu mēs paši sev darām.

Izpaudīsimies tā - kā mums patīk, tā - ka mums prieks par sevi, tā - lai jūtamies dzīvi un enerģija mūsos atjaunojas ik mirkli.

6 Chikchan

Dienvidu vilnis – Austrumu diena – 6 Chikchan - dzīvības enerģija, mikrokosmoss, kundalini enerģija, seksuālā enerģija, uzmanības fokuss, sīkumainība, detalizētība, enerģija, kura zina - kā kas strādā.

Šodien ir sestā diena laika plūsmā un šī ir diena, kura parāda to, caur ko savā tuvākajā pasaulē izpaudīsimies.

Šodien ir aktīva Chikchan enerģija – enerģija, kura visu atdzīvina un iedzīvina.Mūsos visos mostas šī dzīvības enerģija, kura visu grib izpētīt, izzināt un izprast. Katrs no mums šodien fokusēsies uz kaut ko un caur uzmanības fokusu iedzīvinās to savā dzīvē.Piemēram - ja fokusējamies uz bezcerību, uz nolemtību un citu cilvēku nelaimēm - tad iedzīvinām to visu savā dzīvē. Šādā gadījumā mēs tūlīt pat sajutīsim šīs lietas savā dzīvē, sajutīsimies nolemti un bezcerībā ieslīguši. Vai piemēram, ja valdība pasaka, ka vairs nekūpināsim gaļu, neaudzēsim tomātus un degviela maksās desmitkārtīgi, tad mēs būsim tie, kuri to visu ieviesīs savā dzīvē! Un tā arī būs - nekūpināsim gaļu, maksāsim desmitkārtīgi par degvielu utt.Kamēr vien mēs kādai no tēmām neesam pievērsuši uzmanību, ieguldījuši savu dzīvības enerģiju, tikmēr tā nevar materializēties mūsu dzīvē.

Tas, ka no Latvijas aizbrauc cilvēki, Tas, ka valsts ir izzagta, un tas, ka dzīvojam nabadzībā, kamēr tērē mūsu naudu - to esam radījuši mēs paši, nodomājot, ka atkal jau celsies cenas, atkal ceļu remonts uz pāris mēnešiem. Atkal nodokļus apliek ar nodokļiem un jāmaksā nodokļi tad, ja ir pērkons un tad, ja nav pērkona - maksāsim dubultā. Uz ko mēs, kā ēzeļu bars, mājam ar galvām - ka mēs maksāsim, ka uzturēsim visu. Mēs dodam atļauju, ka – jā, labi - es gribu dzīvot pasaulē, kurā man atņem visu un es esmu tikai par to priecīgs.Ja pie mums caur ziņām atnāk informācija par to, ka kaut kam celsies cenas vai būs jāsavelk jostas, tad šī tēma ir atnākusi, lai mēs izrādītu vismaz Visumam konkrētu attieksmi. Ir jābūt nostājai, kā mums pašiem gribas! Ka es atsakos maksāt ne par ko, ka es atsakos vergot, ka es atsakos maksāt par degvielu tādu cenu, kura ir 100 reizes lielāka par pašizmaksu! Sen uz planētas Zeme ir tehnoloģijas, kuras nodrošina bezmaksas enerģiju. Taču mēs saņemam rēķinus un tikai maksājam par visu 100 kārt, pat nenodomājot par to, ko un kā mēs gribam patiesībā!

Un kāpēc tas tā notiek???

Tāpēc, ka neviens negrib, lai mēs domātu par to, kas mēs esam. Lai mēs neapzinātos, ka esam vareni un spēcīgi, ka spējam radīt visu paši.Mums iedod veselu kaudzi ar miskasti, lai mēs tajā atrastu ko lietderīgu, taču tur it tikai citu atkritumi.

Cik ilgi mēs, kā aunu bars, iedzīvināsim savā dzīvē politiķu un valdošo struktūru idejas. Cik ilgi mēs lētticīgi un naivi ticēsim lielākajiem pasaules meliem un cik ilgi mēs griezīsim priekš viņiem šo vāveres riteni.

Cik ilgi mēs uzturēsim parazītus un manipulatorus? Cik ilgi mēs ļausim braukt uz mūsu mugurām?Mēs to visu radām, nevis viņi. Viņi uzprasa - vai drīkst mūsu dzīvi piepildīt ar kanalizāciju, un mēs tikai ar prieku sakām - “jā”. Un paši pie sevis čīkstam, ka tā jau patiesi nemaz negribas.

Sāksim fokusēties uz tām lietām, kuras gribam savā dzīvē, nevis uz tām - kuras negribam. Izteiksim savu viedokli visās tēmās, nevis pieņemsim to, ko cenšas mums iebarot.Ja nesāksim iedzīvināt savu gribu, ja nesāksim dzīvot savu dzīvi un fokusēties uz to, ko gribas, tad drīz vien attapsimies virtuālā realitātē ar vadiem un šļaukām, pieslēgtiem mums pie muguras, galvas un visur citur.

Vai mēs gribam būt enerģijas donori vai baterijas citu mehānismos???Uz ko mēs fokusējamies, to mēs piedzīvojam - jo paši to iedzīvinām sava dzīvē. Ikkatram ir jāsāk pašam ar sevi. Ir jāpadomā par to, ko un kā mums pašiem gribas - kādā Zemē gribas dzīvot, kādas sajūtas mēs gribam piedzīvot un ko mēs vispār gribam!!

Sāksim katrs pats ar sevi! Sāksim domāt paši ar savām galvām un darīsim to, ko patiesi gribam.

7 Kimi

Dienvidu vilnis - Ziemeļu diena - 7 Kimi - Nāve, Galvaskauss, Pacelšanās jaunā līmenī, formu nostiprināšanās.

Septītā diena laika plūsmā ir diena, kura savieno mūs ar Garu, lai mēs jau kopīgiem spēkiem Turpinātu ceļu uz mērķi.Šodien aktīva ir Kimi enerģija un Kimi ir tas, kas aizslauka prom visu veco, lai nostiprinātos viss jaunais! Šī ir diena, kad vērot sevi un vides notikumus, jo šīs dienas enerģija ir tā, kas liek atteikties no tā, kas vairs nekalpo tam, par ko domājam un uz kuru pusi virzāmies!

Laba diena, lai atstātu pagātni sev aiz muguras un pāršķirtu jaunu baltu lapu, uz kuras veidot jaunu skaistu dzīvi!

Un pats būtiskākais - nenobīties un pārvarēt bailes.

Tikai tad, kad mēs pieņemam lēmumu no kaut kā aiziet, ar kaut ko nenodarboties vai kaut ko atstāt pagātnē, mēs atbrīvojam vietu kam jaunam.

Gars mums rāda zīmes un virza visus notikumus, tamdēļ šodien mums ir jābūt vērīgiem. Gars rāda - kas ir tas, no kā ir jāatlaiž savs tvēriens... Taču cik bieži mēs ar vienu reizi saprotam! Mēs pat dažkārt nepamanām to, kāda ir situācija patiesībā, lai tikai nebūtu jāatbrīvojas no tā, kas šobrīd ir mans vai ar mums! Taču nemainīgas ir tikai pārmaiņas un kaut kas jauns var ienākt mūsu dzīvē tikai tad, kad vecais ir palaists vaļā!Un ja nesaprotam ar pirmo reizi, tad vienmēr seko otrā un trešā reize - kas jau ir daudz sāpīgākas par pirmo impulsu!

Vērosim šodien visu, kas ap mums notiek. Atlaidīsim rokas tvērienu no tā, kam sen jau ir jāaiziet. Ļausim sev būt brīviem un atbrīvoties no visa nokalpojušā un vecā, jo Dievs dod vietā vienmēr ko labāku!

Mēs neko nevaram ar varu noturēt vai nelaist projām! Un ja kaut kas iet prom - tad lai iet...

jo nāks tā vietā kas jauns:)!Šodien Gars mums rādīs - no kā atteikties, kam ir jāaiziet un kas nav vairs vajadzīgs. Tamdēļ būsim modri, ļausimies Gara impulsiem un ieskatīsimies zīmēs! Gars šodien mūs ved aiz rokas, atliek tikai paļauties un ticēt, lai mēs atbrīvotos no visa nevajadzīgā un atvērtu jaunu skaistu baltu lapu, uz kuras veidot visu jauno!

8 Manik

Dienvidu vilnis - Rietumu diena – 8 Manik – Roka, kas noķer vēju, Briedis, Mednieks, Dziednieks, Intuitīvas sajūtas.

Dienas devīze – Tvert sajūtas un ieklausīties intuīcijā.

Šodien laiktelpā ir diena, kas nolīdzsvaro mūs un padara mūs garīgi stabilus. Un aktīvā enerģija ir Rietumu enerģija Manik.Tā kā šī ir Rietumu diena, tad viss šodien notiek caur sajūtām - mums ir jāieklausās savās intuitīvajās sajūtās un jāvadās pēc tām. Ja mēs iesim pret savām sajūtām - diena mums izsitīs pamatu zem kājām!Šodien mums katram ir svarīgi apzināties sevi kā Briedi - staltu un sevi cienošu, stabilu uz četrām kājām un sevi novērtējošu! Manik enerģija ir tā, kas mums liek novērtēt sevi, lai mēs nekļūtu iedomīgi un augstprātīgi. Ja katrs pats novērtējam savus sasniegumus un paši sevi, tad nebūs neviens, kurš varēs mūs saslavēt vai noniecināt, jo mēs katrs pats zinām un apzināmies savu vērtību, lai vai ko saka un runā mums apkārtējie! Mēs esam tie, kas sevi vērtē… tamdēļ ja domājam, ka esam maziņi, tad vide noteikti to mums atgādinās. Taču, ja apzināmies sevi kā veselu Visumu, tad mūs neviens nespēj ietekmēt un mēs dodamies sava mērķa virzienā.Šodien, lai tiktu galā ar saviem dzīves uzdevumiem un grūtībām, lai atrisinātu ko sasāpējušu un to, ko paši nesaprotam, kas tas ir - mums ir jājautā pēc spēka un stabilitātes. Mums ir ļoti grūti kaut ko atrisināt, ja mēs esam nelīdzsvaroti, vāji, nedroši vai neesam saskaņā ar savu Dvēseli!

Tamdēļ ļausim šodien vaļu savām sajūtām un ieklausīsimies savu sajūtu niansēs! Aprunāsimies ar tām un uzklausīsim tās! Un caur savu sajūtu iepazīšanu nostabilizēsimies un sajutīsim spēcīgu pamatu zem kājām.Stāvēsim kā stabs, kas tiecas Debesīs un apzināsimies sevi! Būsim spēcīgi savā būtībā, būsim iekšēji vai ārēji vērsti, būsim savējie vai svešie, būsim garīgi, emocionāli vai fiziski, būsim tas, kas mēs gribam būt!

Tas viss ir Mūsu rokās!!

Sajūtas mūs šodien nostabilizēs, un sajūtas šodien ir tās, kas auž mums pamatu zem kājām - ļausimies tām un ieklausīsimies tajās!

9 Lamat

Dienvidu vilnis - Dienvidu diena – 9 Lamat - Magnētisms, Gravitācijas spēks, Pievilkšanās spēks, Zvaigzne, Viss skaistais un pievilcīgais.

Devītā diena laika vilnī ir diena, kas ver vaļā mūsu Dievišķo izpausmi. Tā ir apziņa, ka radām savu dzīvi mēs paši un ka visa mūsu dzīve ir mūsu radīta, tātad arī mūsu spēkos ir to izmainīt.

Savā Dievišķajā izpausmē, kad apzināmies, ka paši radām savu dzīvi un tātad spējam to arī ietekmēt - mēs šodien radīsim ko magnētisku, vai paši būsim tie, kas spīd un pievelk!Diena pati par sevi ir mierīga un bez steigas, tomēr ļoti būtiski apzināties, ka visas mūsu domas ļoti ātri materializējas:)

Šodien ir jāstaro un jāapzinās, ka katra mūsu doma pievelkas un kļūst par mūsu katra realitāti!Viss tas, kas domāts iepriekš un uz ko esam fokusējušies - viss sāk pievilkties:) kādam var atnākt kārotais darba piedāvājums, kāds saņems sen gaidīto zvanu, cits pievilks to cilvēku, par ko ilgstoši domājis! Katram pievilksies tas, kas ir izdomāts, nodomāts vai vienkārši par ko ir domāts!

Lamat ir arī Skaistuma un magnētisma enerģija, tamdēļ cik skaisti būsim iekšēji un sekosim savai dvēselei, tik panākumiem bagāta un skaistu notikumu pilna būs šī diena!Šī diena ir ļoti laba dzimšanas dienām, saderināšanās un kāzu pasākumiem, gada dienu atzīmēšanai, izlaidumiem un visa veida svinēšanai:) ja šodien tiek svinēts kāds notikums, ne tikai svarīgi ir tas, ka Lamat enerģija tam visam piedod ļoti lielu skaistumu un tā plaukšanu turpmāk, bet gan arī labklājības un bagātības jomā lielu augšupeju!

Viss šodien notiekošais un pievilktais vairosies un uzplauks kā puķe, kas zied un staro savu skaistumu pasaulei!

Tamdēļ starosim iekšēji un vairosim skaistumu pasaulē! Viss skaistais pievelkas pie skaistā, viss neglītais – pie neglītā!Būsim tie, kas vairo gaismu un skaistumu savā dzīvē, un baudīsim šo dienu nesteidzoties, jo tikai esot “šeit un tagad” – mēs apstājamies un viss domātais spēj mūs noķert, lai ienāktu mūsu dzīvē!

10 Muluk

Dienvidu vilnis – Austrumu diena – 10 Muluk - ūdens, debesu rasa, informatīvais lauks, karmiskā informācija, zemapziņas informācija.

Desmitā diena laika plūsmā ir diena, kura atnes rezultātu un parāda to, caur ko mēs pie tā varam nonākt.

Šodien aktīva ir Muluk enerģija, Muluk ir tas, kurš iekustina informāciju - informācijas upi.Šī enerģija mūs sasinhronizē ar Visuma informatīvo lauku un ja vien mēs prasām Visumam to, ko gribam zināt, tad Muluk mums atnesīs atbildes uz visiem jautājumiem.

Desmitā diena ir rezultāta diena! Šajā dienā atnāk rezultāts kādā no tēmām. Lai šodien saņemtu rezultātu, mums ir jāgrib zināt, jāgrib iepazīt sevi un savu zemapziņu.

Muluk enerģija palīdz iepazīt un izzināt savu zemapziņu, kura rada lielu daļu no mūsu dzīves. Un ja šodien saņemsim tādu rezultātu, kādu nevēlamies, tad nevaram vainot nevienu citu, kā vien paši sevi.Protams, vainīgo Visumā nav - ir tikai izvēles un mums tādā gadījumā ir jāizprot, kāpēc mūsu zemapziņa ir radījusi ko tādu, ko negribam piedzīvot.

Muluk ir operēšana ar informāciju un bieži vien mēs saņemam tādu informāciju, kura nemaz mums nav izdevīga.Piemēram - tā pati degviela! Ja saņemam informāciju, ka tās cena celsies, tad mums šī informācija nav jāpieņem kā pašsaprotama. Šī informācija ir atnākusi līdz mums, lai mēs tai iedotu savu komandu, savu lādiņu - ar domu, kā gribam mēs! Nevis bezcerīgi pie sevis nopūšam, ka viss paliek grūtāk un ka neviens par tautu nedomā. Šī visa žēlošanās un gaušanās ir mūsu bezcerība kaut ko izmainīt.

Taču mums ir jāapzinās, ka visu radām mēs paši un ka šī informācija par cenu celšanos nav mums tam, lai mēs to apstiprinātu un pastiprinātu, bet gan lai atteiktos no tās un izteiktu to, kā mums gribas.Mēs esam Gaisma un mums ir jāizgaismo viss, kas līdz mums atnāk! Ja dzirdam par Sīriju vai Ukrainu, tad šī informācija nav mums tamdēļ, lai atkal bezcerībā nopūstos. Bet gan tamdēļ, lai palaistu Gaismu un novēlētu tādu rezultātu, kādu gribētu, ja mēs būtu Ukrainas vai Sīrijas iedzīvotājs.Mēs neesam tikai informācijas uztvērēji vai pastiprinātāji! Mūsu griba ir tā, kas transformē un izmaina informāciju uz tādu, kādu gribam mēs paši. Mums nav jāsamierinās ar visu, ko mums piedāvā un visu, ko esam radījuši. Nekas nestāv uz vietas, viss nepārtraukti mainās un mēs esam tie, kas rada šīs pārmaiņas caur to, ka atsakāmies no tā, ko piedāvā un izsakām savu gribu ikkatrā tēmā, kura līdz mums atnāk.Ja redzam bezpajumtnieku, tad novēlam viņam to, ko novēlētu sev, ja būtu viņa vietā un caur to samazinām iespēju, ka būsim bezpajumtnieki. Un pat ja būsim, tad izdzīvosim to, ko esam novēlējuši citiem.Mums sava griba ir jāizpauž ikkatrā dzīves mirklī un situācijā, jo mēs taču esam radītāji, nevis birokrātiskā aparāta un sistēmas uzturētāji. Uzņemsimies pilnu atbildību pār savu dzīvi un ievirzīsim visu pie mums atnākušo informāciju tādā gultnē, kādā mēs to gribētu redzēt un dosimies pretī rezultātam.Mūsu domas, mūsu izstarotā informācija ir tās, kas maina mūsu dzīvi! Būsim modri un neģenerēsim sev bezcerību un izmisumu. Sāksim katrai domai un emocijai iedot sev vēlamu virzienu. Novēlēsim sev un pasaulei dzīvot laimīgi, dzīvot ar iekšēju mieru un harmonisku mijiedarbību ar apkārtējiem.Novēlēsim sev un apkārtējiem BRĪVĪBU, TICĪBU SEV, BEZBAILĪBU IT VISĀ UN GARĪGO SPĒKU TO VISU RADĪT PAŠIEM SEV.

Mēs paši esam šajā spēlē gan režisori, gan izpildītāji, gan informācija - ar kuru operējam, gan domas - kuras iedod virzienu visam.

Virzīsim visu uz sev vēlamo rezultātu! Ticēsim saviem spēkiem! Ticēsim tam, ka varam radīt patīkamu un skaistu nākotni, kura, iespējams, aizvedīs mūs līdz paradīzei Zemes virsū, par kuru esam tik daudzus gadu tūkstošus sapņojuši.

Izteiksim savu gribu pilnīgi visā un neatstāsim nevienu tēmu vai informāciju novārtā. Neignorēsim to, ka dzīvojam korumpētā pasaulē, kurā vērtība ir skaitļiem statistikā un naudai, nevis cilvēkiem un dabai.Novēlēsim dabai uzplaukumu! Novēlēsim cilvēciskām un garīgām vērtībām uzplaukumu. Novēlēsim Zemei attīrīties no mūsu radītā piesārņojuma - gan fiziskā, gan mentālā, gan enerģētiskā plānā.

Novēlēsim planētai un tās iemītniekiem radīt to paradīzi, kuru vienmēr esam gribējuši.11 OkDienvidu vilnis – Ziemeļu diena – 11 Ok - suns, dvēseļu mājas sargs, mīlestība pret formu, kārtība, struktūra, mīlestības skarbā puse.Vienpadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura izpauž Augstāko spēku attieksmi par mūsu izveidoto nodomu. Ja esam egoistiski un egocentriski veidojuši šī viļņa nodomu, tad tas šodien izšķīda kosmiskajos putekļos.

Šodien caur Ok enerģiju Augstākie spēki mums rāda Dievišķo kārtību.Šī diena sakārtos mūsu dzīvi pēc Visuma principiem! Ja mēs šim procesam neļausimies, mūs salauzīs un garastāvoklis būs iznīcināts.

Šodien ir jāļaujas visam, kas notiek, un jāpieceļas - ja pakrītam. Šodien, iespējams, daudzus no mums, nolika bezizejas situācijā, no kuras bija jāatrod izeja.Šodien visu ir jādara caur mīlestību pret sevi, caur mīlestību pret to, ko darām un caur mīlestību pret to, kas ienāk mūsu dzīvē. Šodien mums ir jāpieņem viss, kas notiek un jāizdara secinājumi. Visu šo dienu Debesis ar mums runā un tieši tāpēc mums ir jābūt modriem un jāvēro visas zīmes, kuras mums tiek dotas. Caur tām sapratīsim to, ko no mums grib Gars un Dvēsele, un spēsim reaģēt uz notiekošo.Neļausim šodien sevi salauzt un neļausimies kritumiem un nospiedošam garastāvoklim. Šī diena mūsos modina viedumu un garīgo spēku. Ļausim tam pamosties.

Un lai kas arī notiktu, lai cik dziļi mūs neiemestu bedrē – mums ir jāapzinās, ka no tās ir jākāpj ārā un ka tas viss ir mūsu pašu labumam.

12 Chuwen

Dienvidu vilnis – Rietumu diena – 12 Chuwen – Rūķis, Meistars vai Āksts, Radošais meistars, Inovātors, Multimākslinieks.

Divpadsmitā diena laiktelpā ir diena, kura ļauj mums justies pašpietiekamiem un caur divpadsmito dienu parasti ienāk nākamā viļņa tēma, taču ne vienmēr mēs varam savilkt sakarības, starp divpadsmitās dienas notikumiem un nākamā viļņa aktuālo tēmu.

Enerģija, kas šodien virmo gaisā, ir Rietumu enerģija Chuwen! Chuwen ir pati radošākā enerģija no visām divdesmit enerģijām, kas nozīmē to, ka gaisā šodien virmo sajūtas, krāsainas nokrāsas, radoši risinājumi, jaunas radošās idejas un it viss, kas mums saistās ar radošumu!Lai mēs justos pašpietiekami un pilnīgi – šodien un šajā vilnī mums jātver dzīve kā spēle! Jātver it viss ar vieglumu un jāspēlē šī dzīve, kā spēle! Vieglums un jokošanās, humors un ākstīšanās ir tā, kas ļauj mums notvert tās sajūtas, kas rada ko jaunu un krāsainu! Un kas gan mūs attur no vieglas dzīves uztveres?Vai viegla uztvere mums asociējas ar vieglprātību? Vai mums šķiet, ka vieglums pa dzīvi mums traucē kaut ko sasniegt? Vai viegli tvert dzīvi spēj tikai bērni, taču pieaugušiem ir jābūt nopietniem?

Ja mēs uz jebkuru mūsu dzīves situāciju skatāmies ar vieglu attieksmi, tad mēs ļaujam ienākt mūsu dzīvē krāsainām sajūtām un radošajam potenciālam, taču ja ieciklējamies un tveram visu ar pārlieku lielu nopietnību, tad mēs esam ierobežojuši savas iespējas piedzīvot ko jaunu un skaistu!Mēs ikkatrs spēlējam savu dzīvi. Mēs ikkatrs esam savā spēlē ar saviem noteikumiem un uzstādījumiem. Un mēs katrs pats esam tas, kas nosaka – kura situācija ir nopietna un kura ir viegla! Mēs veidojam savas spēles noteikumus un mēs tos varam mainīt katru dienu. Mēs varam dzīvot nopietni. Mēs varam dzīvot nenopietni! Mēs varam dzīvot jebkā, kā vien sirds kāro! Daudzi mūsu uzstādījumi, ko nosaka sabiedrība, stereotipi un sistēmas pieliktais pirksts - mūs ierobežo un tas viss tamdēļ, lai mēs neapzinātos, ka mēs esam tie, kas rada savu dzīvi un spēj radīt jebko!Un ja mēs izkāpjam ārā no šī svešā spēļu laukuma un sākam spēlēties savā dzīves laukumā, mēs atbrīvojamies no visiem šiem mākslīgi veidotajiem uzstādījumiem un dzīve ar katru dienu top krāsaināka un viegluma pilna. Ja mēs esam savā spēļu laukumā - tad mēs esam brīvi!

Rūķa enerģija ir tā, kas piepilda laiku un telpu ar vieglumu! Ja tveram visu nopietni un esam lieli meistari – šajā dienā mūs noteikti uztvers kā ākstus, taču ja sajutīsimies kā āksti un tversim visu ar vieglumu – mūs uztvers kā Meistarus! Tamdēļ ieklausīsimies savās sajūtās un iejutīsimies savā dzīves spēlē, un izvēlēsimies – kādas sajūtas šodien gribam piedzīvot un vadīsimies pēc tām. Neviens, kā vien mēs katrs pats sev, nevar noteikt to, kā ir jāuztver dzīve!Sajutīsim šo dienu caur sajūtām, vadīsimies pēc sajūtām un ļausimies tām! Ļaujoties savām krāsainajām sajūtām nāks radošas idejas un mūsu dzīve taps izkrāsota ar dažnedažādām krāsainām idejām!Būsim kā bērni, kas rada savu dzīvi spēlējoties un smaidot! Bērns ir priecīgs par ikkatru izpausmi, par ikkatru jaunu pieredzi un jaunām sajūtām! Bērnam nav ierobežojumi! Bērns ir brīvs! Mūsos katrā mīt šis iekšējais bērns, ja vien neesam to ielikuši kastītē un ierobežojuši savas iespējas!

Ļausim šim bērnam izpausties.. ļausim sev būt kā bērniem, kas patiesi un no sirds vadās pēc savām sajūtām un izkrāso savu un visu apkārtējo dzīves!

13 Eb

Dienvidu vilnis – Dienvidu diena – 13 Eb - zāle, slota, trepes, ceļš, vienlīdzība, kopība, kopības spēks, veselums.

Trīspadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura noslēdz šo vilni un paceļ mūs jaunā līmenī.

Šodien noslēdzās šis Ahaw vilnis un, lai mēs noslēgtu tēmu pilnībā un paceltos jaunā līmenī, mums ir jāizmanto Eb princips.

Eb ir vienlīdzības un kopības spēks, kas nozīmē to, ka pilnīgi viss šajā Visumā ir vienlīdzīgs - nav nekā svarīgāka vai mazsvarīgāka. Kā baņķieris nav svarīgāks par zagli, tā inteliģents nav svarīgāks par atpalikušu bērnu, un pat deputāts un bezpajumtnieks mūsu dzīvē un Visumā ir vienlīdz svarīgs. Jo pilnīgi viss veido šo realitāti un Visumu, pilnīgi viss ir savstarpēji saistīts un jebkurā citā līmenī, kurš nav mūsu izpratnē fizisks - mēs visi esam viens vesels.Mēs visi esam viens liels veselums, kurš veido Visumu, un arī mūsos ir liels liels Visums, kurš veido veselumu. Kā ap mums ir pilnvērtīgs Visums, kurš atspoguļo mūs pašus, tā mūsos ir vesels Visums.Un ja gribam būt veseli, mums ir jāapzinās, ka katrs no mums ir vesels Visums, neatkarīgi no tā, vai pabeigta augstskola, vai tikai bērnudārzs, neatkarīgi no tā - vai dzīvojam attīstītā valstī vai džungļos. Katrā no mums ir vesels Visums, vesels mikro kosmoss, kurš atspoguļo to, kā uztveram makro kosmosu.Ja apkārtējā pasaulē ko neatzīstam, nepieņemam un ignorējam, tad tas atspoguļojas mūsu veselumā vai, kā ierasts teikt, - mūsu veselībā.Mūsu veselību nosaka mūsu veseluma sajūta un ja nejūtamies veseli, tātad neesam vienoti ar visu Visumu un kaut ko nespējam pieņemt. Ja apkārtējā pasaulē ko ignorējam un noliedzam, tad mūsos šī tēma atspoguļojas kā slimība, jo tā organisma daļa, kura atbild par tēmu, kuru ignorējam, nesaņem ne mīlestību, ne enerģiju, un tā sāk iet bojā. Praktiski visas onkoloģiskās problēmas ir no tā, ka nespējam kaut ko pieņemt un nespējam sevi uztver kā veselu Visumu vai veselu veselumu.Eb ir šis princips, kas māca mums, ka mūsos ir pilnīgi viss, tāpat kā ap mums ir pilnīgi viss un ka tas viss ir pilnīgi vienlīdzīgs. Mēs nevaram teikt, ka Krievs ir sliktāks par Latvieti, vai maniaks par dziednieku - mūsos ir pilnīgi viss - gan maniaks, gan pērtiķis un neandertālietis. Mūsos ir pilnīgi viss! Un ja jūtamies inteliģenti un neatzīstam sevī primitīvu pērtiķi, tad mūsu fiziskā veselība ātri vien sabrūk.

Tāpēc vērosim šo dienu, piefiksēsim visus notikumus, situācijas un cilvēkus, ko satiksim un piedzīvosim. Tas viss ir zīmes mums! Tas viss mūs kaut kur ved un kaut ko rāda.Šajā dienā pilnīgi visam ir vienlīdz liela nozīme.

Šodien vajadzētu arī padomāt par visu, kas mums ir nepieciešams un vajadzīgs šajā dzīvē! Padomāt par visu, kas veido mūsu realitāti.

Padomāsim par visu, kas mums ir un par visu, kas pietrūkst, lai caur to ieraudzītu mērķi un virzienu nākamajām trīspadsmit dienām.Eb ir garīgais ceļš un vienkārši ceļš. Šodien ir labi doties ceļojumā, un tie, kas nekur nedodas, tiem vajadzētu padomāt par savu garīgo ceļu. Pacensties saprast - kas es esmu, ko es te daru, kāpēc esmu nācis uz Zemes tik svarīgā un interesantā pārmaiņu brīdī, kas ir mans uzdevums šeit uz Zemes. Kāpēc gribēju te būt un kas man te ir jāizdara savā labā.

Šodien visi sastaptie cilvēki ir mūsu garīgie ceļabiedri un ar tiem kādu laiciņu būs pa ceļam. Šodiena ir arī lai sanāktu kopā ar ģimeni, kolēģiem, draugiem vai domu biedriem - darbā novadītu kādu sapulci un pastiprinātu caur to kolektīva vienotību un kopējo spēku.Šodien veiksmīgas būs ne tikai sapulces, bet arī pārrunas un tikšanās, jo gaisā ir Eb enerģija, kura neļauj nevienam izlekt un justies svarīgākam par citiem. Tāpēc sarunas būs vienlīdzīgas un harmoniskas.Taču galvenais, kas mums ir jāizdara šodien, ir jāapkopo viss, kas šajās pēdējās trīspadsmit dienās ir noticis! Un savelkot visus notikumus kopā, mēs ieraudzīsim kopskatu tam, ko mēs darām, ko vēl ir jāizdara un uz kurieni mēs dodamies. Svarīgi ir padomāt par it visu, kas mūsu dzīvē ir ienācis un kāpēc tas ienācis, lai saprastu, ko tas ir atnācis pateikt.Ja šodien savilksim kopā visu notikušo - visas zīmes, tad rīt būs viegli ieraudzīt savu mērķi un pacelties jaunā līmenī. Ja šajā laika nav kaut kas atrisinājies, tad esam kādu zīmi palaiduši garām un kaut ko neesam izdarījuši līdz galam.Šodien noslēdzās ne tikai vilnis, bet arī Austrumu virpulis, kurš ir 52 dienas garš.

Kas nozīmē to, ka šajā dienā mums ir jāizveidojas un jāizkristalizējas tēmai, kuru virzīsim turpmākās 208 dienas.Mums šajā periodā bija jāsaprot - ko gribam attīstīt, ko piedzīvot un izbaudīt savā turpmākajā dzīvē. Un daudziem arī tā tas noteikti ir noticis un jau ir pilnīgi skaidrs, ko gribas sasniegt un radīt savā dzīvē.Būsim šodien “šeit un tagad” mirklī, vērosim savas domas un darbus, lai saprastu, kas ir palicis bez uzmanības un kas vēl ir jāatrisina, lai saprastu savu mērķi līdz galam.

Ļausimies, vērosim un nonāksim pie izkristalizēta mērķa !1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.